Meer openheid creëren op de werkvloer

09-03-2023

De meeste werknemers zitten niet te wachten op een confrontatie. Het achterste van de tong laten zien, hoeft echter niet iets negatiefs of gevaarlijks te zijn. Als werknemers erin slagen om aan een heftig meningsverschil een positieve draai te geven, kan de situatie ná het conflict soms beter zijn dan ervoor.

Ongeschreven regels

Dat er in een team een sfeer kan ontstaan waarin werknemers conflictvermijdend zijn, wordt vaak veroorzaakt door allerlei ongeschreven regels. Ongeschreven regels blijken bijvoorbeeld uit het feit dat werknemers alleen feedback willen geven in een ‘veilige’ omgeving, of dat werknemers zich niet willen mengen in een discussie tussen twee collega’s. Het kan ook zijn dat werknemers het onprofessioneel vinden om kritiek te uiten of zichzelf kwetsbaar op te stellen. Hierdoor kan er een gespannen werksfeer ontstaan waarin werknemers voortdurend op hun hoede zijn. Dreigt er een conflict, dan zijn werknemers als de kippen bij om het in de kiem te smoren.

Coaching 

Als de werksfeer sterk wordt beïnvloed door een conflict , kan de organisatie meer openheid op de werkvloer creëren door een coach in te schakelen. De coach kan (belemmerende) overtuigingen ter discussie stellen en werknemers uitdagen om deze met elkaar te bespreken. Bij een conflict duurt het meestal een tijdje voordat werknemers écht inzicht krijgen in hun gedrag en het effect daarvan op anderen. Voor een langetermijnoplossing is het dan ook belangrijk dat werknemers bereid zijn om hun emoties te tonen. Sommige werknemers hebben daar moeite mee. Ook verzanden mensen nogal eens in details over een incident.

In een rollenspel kan een coach bewuste en onbewuste overtuigen boven tafel krijgen en werknemers uitnodigen om gezamenlijk oplossingen te bedenken. Het uiteindelijke doel is om het team zover te krijgen dat het conflicten durft aan te gaan en deze professioneel oplost. Ook durven werknemers elkaar dan feedback te vragen en te geven, en leren ze welke onderhandelingsstrategieën ze daarbij allemaal kunnen gebruiken.