Erkenning van verworven competenties

16-11-2023

Tegenwoordig zegt een diploma niet alles. Steeds meer organisaties kijken bij de werving en selectie van personeel dan ook naar meer abstracte zaken als werkervaring, kennis en vaardigheden. Deze zaken kunnen tastbaar worden door ze te laten vastleggen in een ‘erkenning van verworven competenties’ (EVC). Een EVC is handig voor sollicitanten die veel ervaring hebben, maar niet de juiste diploma’s. Het aanbieden van een EVC-procedure aan de eigen werknemers kent ook veel voordelen.

Wat is een EVC-procedure?

Iemand kan via een EVC-procedure de ervaring, kennis en vaardigheden die hij in de praktijk heeft opgedaan, officieel laten erkennen in een ervaringscertificaat. In een EVC-procedure brengt een erkende EVC-aanbieder de kennis en kunde van iemand nauwkeurig in kaart en beoordeelt dit ten opzichte van de voor de EVC erkende landelijke onderwijs-, beroeps- of branchestandaarden. Zo wordt duidelijk hoe iemand zich qua niveau verhoudt tot bijvoorbeeld het mbo, hbo, of een specifiek beroep of bepaalde branche.

Voordelen van een EVC

Een EVC kan deuren openen voor een sollicitant. Een organisatie kan echter ook het eigen personeel een EVC-traject aanbieden. Met een EVC is veel mogelijk. Een aantal voorbeelden:

  • Met een EVC kan een organisatie onderzoeken over welke competenties de werknemers al beschikken en welke ze nog moeten ontwikkelen. Zo kan een organisatie de werknemers mogelijk flexibeler inzetten als duidelijk is wat zij in huis hebben.
  • Een EVC-traject kan een goed startpunt zijn voor een werknemer om zich verder te ontwikkelen. Een werknemer zal eerder geneigd zijn om voor een opleiding te kiezen die gericht bijdraagt aan zijn ontwikkeling. Bovendien kan een ervaringscertificaat het voor de werknemer mogelijk maken om vrijstellingen te krijgen voor een mbo-, hbo- of branche-opleiding. Dat scheelt opleidingskosten en levert gemotiveerdere werknemers op.
  • De EVC-aanbieder brengt de generieke competenties van een persoon in kaart. Het competentiebewijs maakt het voor de organisatie inzichtelijk over welk beroeps- of sectoroverstijgend competentieniveau een (potentiële) werknemer beschikt, welke competenties erkend zijn en welke competenties nog ontwikkelbaar zijn. Dit traject is vooral gericht op mogelijke ‘overstappers’ naar andere beroepen of sectoren.
  • Voor de werknemer zelf versterkt een EVC-traject zijn arbeidsmarktpositie. Zo kan een organisatie een EVC-traject bijvoorbeeld gebruiken bij een outplacementtraject.


Verloop van EVC-traject

Een EVC-traject duurt doorgaans zo’n drie tot zes maanden. Het begint met een kennismaking met de werknemer om het doel van de procedure vast te stellen. Vervolgens bouwt de werknemer een portfolio op, met daarin voorbeelden en bewijsstukken van zijn opgedane ervaring. Denk hierbij aan eerder behaalde diploma’s of certificaten, getuigschriften, referenties en verslagen van beoordelingsgesprekken. De volgende stap is een assessment, waarin de EVC-aanbieder het portfolio beoordeelt en toetst aan de hand van de relevante meetstandaard (onderwijs-, beroeps-, branche- of competentiestandaard). Dit resulteert in een ervaringscertificaat. Het ervaringscertificaat wordt opgenomen in het Register Ervaringscertificaten. Kijk voor een overzicht van erkende EVC-aanbieders op nationaal-kenniscentrum-evc.nl.