Leiding geven aan ‘mondige’ millennials

02-12-2021

Millennials – de generatie geboren tussen pakweg 1980 en 1995 – hebben vaak andere wensen, verwachtingen en prioriteiten op carrièregebied dan eerdere generaties. Anders dan bijvoorbeeld babyboomers durven millennials zich meer en sneller uit te spreken over wat ze willen. Het managen van millennials vraagt dan ook om een andere manier van aansturen dan de aanpak van eerdere generaties.

Kwaliteiten optimaal benutten

Naast uitdagend en intellectueel stimulerend werk vinden millennials ook transparantie over doorgroei- en opleidingsmogelijkheden belangrijk, zodat ze precies weten waar ze naartoe werken. Managers doen er goed aan om de kwaliteiten van millennials optimaal te benutten. Enkele voorbeelden:

  • Laat ze zelfstandig beslissingen nemen. Op die manier leren ze het belang van het overwegen van verschillende opties, het evalueren van risico’s en het nadenken over de gevolgen die hun beslissingen hebben.
  • Maak gebruik van hun expertise door omgekeerde mentorprogramma’s op te zetten, waarbij oudere werknemers leren van de technologische vaardigheden van millennials.
  • Vraag ze om bij te dragen aan projecten die te maken hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Millennials willen ze niet alleen graag invloed hebben op de organisatie waarin zij werken, maar ook op de samenleving. Managers kunnen gebruikmaken van deze betrokkenheid en leergierigheid.


Sociale vaardigheden

Teams zijn tegenwoordig veel meer gevarieerd qua samenstelling, zowel wat werknemers betreft als aanwezige vakkennis. Goede communicatieve vaardigheden worden dan ook steeds belangrijker. Om ervoor te zorgen dat werknemers zich inhoudelijk en sociaal in de breedte ontwikkelen, is het verstandig om niet alleen vakinhoudelijke trainingen aan te bieden, maar ook trainingen die de sociale vaardigheden een boost geven.