Blended leren is dé toekomst

07-10-2021

Wat is de beste manier om te leren? Dat verschilt natuurlijk per persoon. Uit onderzoek blijkt dat een mix van leeractiviteiten tot de beste resultaten leidt. Denk aan de combinatie van fysiek onderwijs, online onderwijs, fysieke en online tools, coaching, video's en congressen. Met een goede mix die is afgestemd op de organisatie komt men tot betere resultaten dan door bijvoorbeeld alleen online óf offline te werken.

De ideale mix

Bij blended leren worden verschillende leervormen gecombineerd. De verschillende leervormen moeten elkaar versterken. Bovendien is het met blended leren mogelijk om maatwerk te leveren. Het gaat dus over het creëren van een ideale mix van leeractiviteiten om tot de grootste leeropbrengst te komen. Denk bijvoorbeeld aan een mix van:

  • digitale vormen en fysieke bijeenkomsten;
  • gezamenlijk leren en individueel leren;
  • theorie en praktijk.


Ingrediënten voor succes

Drie elementen uit blended leren zijn belangrijk voor succes. Om te beginnen is dat spreiding in de tijd: online werken biedt de mogelijkheid om de studieperiode over een langere tijd uit te smeren, door de fysieke trainingsmomenten aan te vullen met online activiteiten. Zo kunnen deelnemers in de paar weken tussen bijeenkomsten werken aan opdrachten, hun ervaringen delen in een online forum, een video bekijken en in groepjes hun bevindingen bespreken.
Een tweede belangrijk element van blended leren is differentiatie in leervormen: leerstof in verschillende vormen. Denk aan activiteiten als een filmpje bekijken, discussiëren over een stelling en een korte e-learning volgen.
Tot slot is er de gepersonaliseerde aanpak: online leren leent zich prima voor een eigen leerroute. Op basis van niveau, persoonlijke interesse of leervoorkeur werken deelnemers aan opdrachten die daarbij aansluiten.

Toekomstbestendig scholingsplan

Aan het einde van het jaar denken organisaties al na over de invulling van hun scholingsplan voor het komende jaar. Neem daarbij in ieder geval de volgende vier aandachtspunten mee:

  • Bepaal de doelen voor het leertraject. Gaat het om inhoudelijke kennis, het oefenen van vaardigheden, of het versterken van het teamgevoel?
  • Bekijk in het kader van de doelstellingen voor de training of het mogelijk is om fysieke bijeenkomsten aan te vullen met (online) leeractiviteiten. Op die manier kunnen deelnemers de training personaliseren.
  • Ga na of werknemers voldoende digitale vaardigheden hebben om de online elementen van de training te kunnen benutten. Organiseer zo nodig ondersteuning.
  • Kies voor een opleider met ervaring in blended leren voor een optimale mix van activiteiten.