De teameffectiviteit meten

23-09-2021

Met een goed presterend team halen leidinggevenden de doelen die de directie hen heeft opgelegd én helpen zij hun teamleden het beste uit zichzelf te halen. Voordat ze met die zaken aan de slag gaan, is het belangrijk om te weten welke factoren bepalend zijn voor de teameffectiviteit. Want alleen op die manier is de effectiviteit van de teams te verbeteren.

Criteria voor een goed functionerend team

Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar teameffectiviteit. Die onderzoeken verschillen flink van elkaar in onder meer aanpak en resultaten. Die onderzoeken kennen echter wel een aantal gemene delers. Deze elementen kunnen leidinggevenden gebruiken om in kaart te brengen hoe effectief hun teams zijn, en vervolgens inzetten om hun team naar een hoger niveau te tillen:

 • Ieder team is onderdeel van een groter geheel. De individuele teamleden moeten precies kunnen aangeven wat de bijdrage van hun team is aan het grotere geheel.
 • Een concreet, gedragen, gemeenschappelijk doel. Vanuit het grotere belang volgt het doel voor elk team. Ieder teamlid moet gemotiveerd zijn om hetzelfde doel te willen halen.
 • Heldere taken. De taakverdeling moet logisch zijn voor de teamleden. Ze moeten begrijpen welke taken er in het team zijn en wat hun leidinggevende van hen verwacht.
 • Heldere regels en procedures. Voor ieder teamlid moet het duidelijk zijn aan welke regels hij zich moet houden, op welke manier het team besluiten neemt, hoe de leden informatie verdelen en hoe de lijnen lopen.
 • Ontstaan van teamflow. Er is volledig vertrouwen in het team en de meerwaarde van het team is voor ieder teamlid direct voelbaar.
 • Diversiteit in rollen en persoonlijkheden. Om het maximale uit de samenwerking te halen, is er diversiteit nodig in teamrollen, maar ook in persoonlijkheden.
 • Communicatieve vaardigheden. Het is belangrijk dat de teamleden de communicatie kunnen laten aansluiten op de situatie en de gesprekspartners.
 • Lerend vermogen en lerende houding. Het kunnen reflecteren op het eigen proces en daarvan kunnen leren.
 • Tijd, budget en ondersteunende middelen. Een team heeft voldoende tijd nodig om de doelen te halen, moet over voldoende budget beschikken om de werkzaamheden uit te voeren en moet voldoende ondersteunende middelen hebben.


Leidinggeven

Alle team- en groepsfactoren en middelen zijn natuurlijk belangrijk, maar de belangrijkste factor voor teameffectiviteit is toch de leidinggevende. Een goede teamleider is in staat zijn team aan het werk te zetten en het beste uit het team te halen. En als dat zijn taak is, hoeft hij eigenlijk ‘alleen maar’ het volgende te kunnen:

 • Zijn visie helder verwoorden: concreet maken waar hij naartoe wil, hoe hij dat wil doen en wat hij daarbij van zijn team verwacht.
 • Aandacht geven aan de teamleden: iedereen heeft behoefte aan aandacht, maar iedereen op zijn of haar eigen manier.
 • Afstand nemen en vertrouwen geven: als de leidinggevende zijn teamleden de ruimte geeft die ze aankunnen en klaar staat om hen op te vangen als het toch tegenvalt, zal hun vertrouwen in henzelf, maar ook in hun leidinggevende groeien.