Connected blijven bij hybride werken

21-09-2023

Tijdens de coronacrisis hebben veel werknemers de vele voordelen van thuiswerken ontdekt. Ook voor werkgevers bracht dit voordelen met zich mee. Veel organisaties kennen inmiddels dan ook een hybride vorm van werken, waarbij thuiswerken of werken op locatie wordt afgewisseld met werken op kantoor. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de communicatie tussen de leidinggevende en het team, en de communicatie tussen de teamleden onderling.

Andere organisatiecultuur

Bij ‘plaatsonafhankelijk werken’ kiest een werknemer zelf waar hij werkt. Organisaties waar werknemers thuis of op een andere door die werknemer gekozen plaats buiten het bedrijf of de inrichting mogen werken, hebben meestal een beleid waarin staat hoe en in welke frequentie dat kan plaatsvinden. Bij meer plaatsonafhankelijk werken moet ook de organisatiecultuur veranderen. Teams moeten gezamenlijk afspraken maken over resultaten, werkprocessen en de samenwerking.

Rol van de leidinggevende

Daarnaast is een nieuwe stijl van leidinggeven nodig, waarbij de leidinggevende stuurt op vertrouwen en niet op controle. Vanwege zijn voorbeeldfunctie is het belangrijk dat de leidinggevende zelf actief en zichtbaar nieuwe faciliteiten en tools van de organisatie gebruikt. Hij moet wel voldoende tijd hebben om de ervaringen met plaatsonafhankelijk werken regelmatig met de werknemers te bespreken. Via training en coaching kan de leidinggevende leren om de nieuwe leiderschapsvaardigheden bij plaatsonafhankelijk werken toe te passen. Werknemers kunnen met trainingen in digitale basisvaardigheden of het samenwerken en communiceren op afstand goed voorbereid worden op plaatsonafhankelijk werken.

Communicatie

Verder zijn de afstemming tussen werknemers en een duidelijke communicatie binnen de organisatie van belang. Directe collega’s moeten weten wie, waar en wanneer werkt. Als werknemers te weinig tegelijk fysiek op dezelfde locatie aanwezig zijn, dreigt de samenwerking te verwateren. Voldoende persoonlijk contact heeft meerwaarde ten opzichte van alleen online of telefonisch communiceren. Bij persoonlijk contact kunnen werknemers namelijk non-verbale signalen oppikken, leren ze elkaar persoonlijk kennen en willen ze eerder iets voor elkaar doen.