Modernere leiderschapsmodellen

04-05-2023

Er wordt nu meer dan ooit veel van managers gevraagd; ze moeten niet alleen de kernelementen uit de leiderschapsmodellen beheersen, ze moeten ook weten in te spelen op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Het is niet realistisch om te verwachten dat managers alleen maar tienen scoren op alle competenties. Dat vergt maatwerk bij de selectie en ontwikkeling.

Ontwikkelingen

Kijkend naar de thema’s die op dit moment spelen: wat betekenen ze voor het leiderschap van managers van nu? Zij moeten om te beginnen omgevingsbewust en eigenzinnig zijn. Dat betekent oog hebben voor ontwikkelingen en het lef hebben om zaken op de agenda te zetten. Verder is de positie van managers ook nederiger geworden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de ongevoeligheid voor hiërarchische structuren van de jongste generaties. Een moderne leidinggevende moet dus niet te gehecht zijn aan de eigen managementpositie. Hij moet bovenal in staat zijn tot meer dienend leiderschap: de professionals op de afdeling faciliteren en aan zich binden, is zijn kerntaak.

Geloofwaardig als leider

Managers moeten ook een helder verhaal kunnen vertellen, afspraken nakomen en zelf het goede voorbeeld geven. Zij moeten de werknemers uitnodigen tot gesprekken over visie en kernwaarden. Deze waarden moeten ze niet simpelweg opleggen, ze moeten de werknemers daarin meenemen en met hen de dialoog aangaan. Er wordt ook van managers verwacht dat ze sturen op inclusie; het creëren van een tolerante werkomgeving waarin iedereen diverse meningen omarmt en deze benut om tot betere besluiten te komen. Het is daarnaast belangrijk om werknemers vertrouwen te geven en hen te helpen om zelf de problemen op te lossen. Ook kritisch naar de eigen rol kijken en willen leren van werknemers zijn belangrijke competenties.

Stevig in de schoenen staan

De moderne manager moet tot slot stevig in zijn schoenen staan. Hij moet namelijk flexibel zijn, zonder de zakelijke belangen uit het oog te verliezen. Dat betekent dat hij een balans moet vinden tussen procedures en het omgaan met individuele belangen. Zo moet de manager kunnen omgaan met de soms tegenstrijdige belangen van werknemers. Denk hierbij aan de seniorposities van de oudere generaties versus de behoefte van de jongere generatie om uitgedaagd te worden met de zwaardere opdrachten.