Vaardigheden van een goede leider

22-04-2021

Instrueren, coachen, motiveren of delegeren. Om leiding te geven volgens deze vier stijlen en goed aan te sluiten bij de ontwikkelingsniveaus van alle teamleden, heeft een teamleider verschillende vaardigheden nodig. Hij inspireert de werknemers met visie en tomeloze energie. Hij geeft ze de kans om te groeien. En als er problemen zijn, luistert hij, toont hij begrip en steekt hij de werknemers een hart onder de riem. Een goede leider is dus van alle markten thuis.

Vaardigheden voor instrueren

Omdat een teamleider te maken heeft met verschillende soorten mensen, is het belangrijk om verschillende communicatiestijlen te hanteren. Denk aan richting geven, ruimte geven, pro-actief zijn of het initiatief bij de ander laten. Het hoofddoel is om de werknemer duidelijkheid te geven over de taak die hij moet uitvoeren. Dit moet op een heldere en gestructureerde manier gebeuren. Andere belangrijke vaardigheden zijn het goed kunnen overbrengen van taken, en vooral luisteren, samenvatten en doorvragen (ook wel ‘LSD’ genoemd). De teamleider luistert naar wat de werknemer vertelt en probeert te herleiden of hij het begrepen heeft. Zijn er onduidelijkheden, dan stelt hij vragen. Om te controleren of hij het goed heeft begrepen, vat hij samen.

Vaardigheden voor coachen

Bij het coachen van werknemers schakelt de teamleider continu tussen taakgericht en mensgericht. Hij laat de werknemer een (gedeelte van een) taak uitvoeren en bespreekt dit vervolgens. Ook hier zijn uitleg geven en LSD van groot belang. De teamleider moet ook goed feedback kunnen geven. Met goede feedback geeft hij de werknemer de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Een effectieve feedbackboodschap ziet er als volgt uit:

  • concreet vertellen wat de werknemer heeft gedaan of gezegd;
  • vertellen wat men vindt van datgene wat men gezien of gehoord heeft;
  • aangeven wat het effect is van datgene wat men heeft gezien of gehoord;
  • afsluiten met een aantal suggesties voor verbetering.

Vaardigheden voor motiveren

Zou een werknemer zijn taken zelfstandig moeten kunnen uitvoeren, maar komt hij niet tot de resultaten die van hem worden verwacht? Dan is het goed te onderzoeken hoe het met zijn motivatie zit. Daarvoor geldt wederom dat goed luisteren, samenvatten en doorvragen uitermate belangrijk zijn. Voor effectief motiveren is het belangrijk dat de teamleider gevoelens kan herkennen en benoemen. Dat doet hij door te controleren of het klopt wat hij ziet of hoort: ‘Ik heb de indruk dat je er geen zin in hebt’ of ‘Het grijpt je allemaal erg aan, geloof ik’. Een werknemer voelt zich dan gehoord en gesteund. Belangrijk hierbij is dat de teamleider naar een oplossing toe werkt.

Vaardigheden voor delegeren

Delegeren lijkt een gemakkelijke leiderschapsstijl, maar dat is zeker niet het geval. Het zit hem vooral in de nuance. Wanneer laat de teamleider een werknemer te veel los? En wanneer zit hij een werknemer te veel op de huid en voelt diegene zich gecontroleerd of betutteld? Ook hier geldt weer: goed luisteren, samenvatten en doorvragen. De teamleider toont interesse in het welzijn van de werknemer, biedt zichzelf aan als sparringspartner en geef af en toe gerichte feedback. Zo blijft een werknemer op het gewenste niveau functioneren en houdt de teamleider het totaaloverzicht.