De leider van de toekomst

10-12-2020

Echt ‘duurzame’ leiders gebruiken hun talenten om een positieve impact uit te oefenen op niet alleen de organisatie, maar ook op de maatschappij en milieu. Uiteraard is de ene leider de andere niet. De één bezit meer van een bepaalde eigenschap dan de ander. Uit onderzoek blijkt dat het vooral draait om het vinden van de balans tussen volharden in een visie en de bereidheid om open te staan voor en te leren van kritiek.

Duurzame leider

Wilt u een duurzame leider zijn? Volgens onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit en executive search-bureau Ebbinge moet u beschikken over specifieke eigenschappen. De geïnterviewden werd gevraagd welke vernieuwing in leiderschap nodig is om organisaties ‘beter, duurzamer en inclusiever’ te maken. Uit de interviews filterden de onderzoekers de volgende eigenschappen voor wat zij ‘Echt Leiderschap’ noemen:

  • Zelfinzicht in uw goede kanten, uw competenties, maar ook in uw mindere kanten.
  • Verantwoordelijk en risicobereid. U zorgt er niet alleen voor dat de zaken goed lopen in uw organisatie, maar u staat ook open voor veranderingen en durft verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen daarvan. Volgens de geïnterviewden tonen ‘echte’ leiders lef en zijn zij vaak onconventioneel.
  • Visionair en bruggenbouwer. Heeft u een duidelijke visie? Blijf aan die visie vasthouden en maak de mensen om u heen er net zo enthousiast over.
  • Sta open voor kritiek. Zorg dat u zowel binnen als buiten uw organisatie relaties opbouwt en onderhoudt. Daarvoor heeft u inlevingsvermogen nodig en moet u kwetsbaar durven te zijn.

Kortom, een duurzame leider is zelfbewust, verantwoordelijk, heeft een visie, is koersvast, risicobereid, verbindend en zorgt voor impact. 

Parttime leidinggeven

In veel organisaties kunnen werknemers alleen een leidinggevende functie bekleden als ze een minimumaantal dagen aanwezig zijn op kantoor. Het verplichte thuiswerken door de coronacrisis toont echter aan dat leidinggeven ook prima op afstand én parttime kan gebeuren. Dit biedt vooral voor vrouwen carrièreperspectieven: meestal werken zij in deeltijd. Het gaat hier wel om het middensegment; in topfuncties zijn werkweken van 50 uur of meer de norm. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over doorstroom van vrouwen en mannen naar leidinggevende functies.

Welk gedrag afleren?

Wilt u als leidinggevende in de smaak (blijven) vallen bij uw werknemers? Dan moet u volgens de uitkomsten van het Nationale Management Onderzoek van opleidingsinstituut ISBW het volgende afleren: 

  • Wispelturigheid. Het regelmatig van strategie veranderen zorgt voor onzekerheid. Communiceer duidelijk wat de koers is en waarom uw organisatie bepaalde keuzes maakt.
  • Onbereikbaarheid. Dit is een grote irritatie, vooral als u van uw werknemers verwacht dat ze altijd bereikbaar zijn.
  • Ideeën stelen. Werknemers zijn er niet van gediend als hun leidinggevende er met hun ideeën vandoor gaat. Erken als leidinggevende altijd de kwaliteiten van uw werknemers, want ook niet worden opgemerkt is een doorn in het oog.
  • Inhoudelijk met het werk bemoeien.
  • Het niet op regelmatige basis vragen hoe het met werknemers gaat. Laat uw waardering blijken.