Werken aan meer werkplezier

29-06-2023

In een krappe arbeidsmarkt is aandacht voor werkplezier belangrijker dan ooit. Werkplezier heeft een positieve invloed op de prestaties van werknemers, het voorkomen van ziekteverzuim en het terugdringen van ongewenst verloop. Het is de taak van de leidinggevende om de factoren te vinden die zorgen voor werkplezier. En dat is voor iedere werknemer anders.

Gesprekshandleiding

Werknemers die op zich altijd tevreden waren over hun werk, maar wel het gevoel hebben dat er iets ontbreekt, kunnen tijdelijk minder voldoening halen uit hun werk. Zo’n situatie moet echter niet te lang duren, anders nemen de bevlogenheid, de motivatie en het werkplezier af. Dan bestaat de kans dat de werknemer in een negatieve spiraal terechtkomt. De volgende vragen kan de leidinggevende als gesprekshandleiding gebruiken om een goed gesprek over werkplezier te houden:

  • Haalt de werknemer nog voldoening uit zijn werk, of is hij ongelukkig met zijn baan?
  • Welke aspecten van het werk zorgen voor voldoening en welke niet? Kortom, wat zoekt de werknemer in het werk behalve het salaris dat hij krijgt?
  • Welke aspecten van het werk geven de werknemer energie en welke aspecten kosten hem vooral energie? Is er sprake van een gezonde balans? In hoeverre heeft de werknemer invloed op de ervaren werkdruk en het werkplezier?
  • Welke omstandigheden hebben invloed op het werkplezier van de werknemer? Voelt de werknemer zich op zijn plek in het huidige team, is er een groot verloop in leidinggevenden of moet hij te veel collega’s aansturen?

Energiegevers

De werknemer moet zelf op een rijtje zetten welke taken hij leuk vindt, welke minder leuk en welke hij liever helemaal niet uitvoert. Taken waar de werknemer energie van krijgt, kunnen misschien uitgebreid worden. Ook loont het om te kijken of er op andere afdelingen of bij andere projecten ruimte is om soortgelijke taken op te pakken. Voldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk dragen ook bij aan meer werkplezier. Dat kan door verdieping in een vakgebied te zoeken of andere vaardigheden te ontwikkelen. Soms is een functie echter niet uit te breiden of is er simpelweg geen promotie mogelijk. Neventaken kunnen dan voldoening geven. Denk aan deelname aan een commissie of actief worden voor de medezeggenschap.

Energievreters

Van taken die energie kosten, kan de leidinggevende kijken of deze deels uitbesteed of gedelegeerd kunnen worden aan een collega die daar wel plezier aan beleeft. Zijn onbevredigende taken onlosmakelijk met de functie verbonden, dan kan het helpen om hier op een andere manier mee om te gaan. Deze kan de werknemer bijvoorbeeld inplannen aan het begin van de dag, op een vast moment in de week. Maar het kan ook zijn dat de werknemer vaardigheden tekortkomt om dit soort taken vlot uit te voeren. In dat geval kan een training helpen. Er zijn verder veel methodes om het werkplezier te vergroten. Denk aan job crafting en playful work design.

Omstandigheden

Vaak zijn zaken als goed contact met collega’s en voldoende uitdaging en perspectief binnen de organisatie net zo belangrijk als de inhoud van de functie. De leidinggevende doet er dus goed aan  onderscheid te maken tussen zaken die de werknemer wél en niet kan beïnvloeden, en te focussen op de eerste. Op wie hun collega’s en leidinggevende zijn, heeft de werknemer geen of weinig invloed, maar op zijn functie misschien wel meer dan hij denkt. Blijkt de werknemer echt ongelukkig te zijn met zijn baan, dan kan het soms beter zijn voor de werknemer om zijn heil elders te zoeken.