Meer werkplezier met jobcrafting

08-04-2021

Iedereen heeft talenten. Als deze goed in kaart zijn gebracht, is het de uitdaging ze in een passende werkomgeving verder te ontwikkelen tot sterke punten. Steeds meer organisaties kiezen voor ‘jobcrafting’; de leidinggevende haalt hierbij in overleg met de werknemer (deels) datgene weg wat de werknemer niet makkelijk afgaat en de werknemer houdt datgene over wat hij met plezier doet.

Wat is jobcrafting?

Met jobcrafting wordt als het ware een baan om de werknemer heen gebouwd. Het vertrekpunt voor de werkzaamheden die de werknemer gaat verrichten, is de werknemer zelf en niet meer de functiebeschrijving. Dit ‘kneden van werk’ en niet van de werknemers, is een continu proces waarbij werknemers met nog meer plezier lerend presteren. De werknemers gaan dus meer doen wat zij leuk vinden én waar ze al goed in zijn.

Aan de slag

Het is de taak van de leidinggevende om met zijn werknemers te onderzoeken of, en met welke (kleine) aanpassingen, het werk plezieriger en waardevoller is te maken. Dat kan al door kleine veranderingen in de functietaken van de werknemers aan te brengen. Maar ook door werkzaamheden met andere collega’s te verrichten, kunnen werknemers zich verder ontwikkelen. De volgende opdrachten en vragen kunnen de werknemers in elk geval helpen bij het jobcraften:

  • Schets een ideale werkdag: welke werkzaamheden zijn er, met wie en voor wie?
  • Maak een top 10 van het takenpakket met op nummer 1 de taak waar de meeste tijd aan wordt besteed.
  • Geef aan bij welke taken sterke punten worden benut.
  • Noteer welke taken liever verdwijnen omdat ze een beroep doen op zwakke punten.