Studiekosten inhouden op eindafrekening

04-05-2023

Een werkgever kan met een werknemer afspreken dat als hij uit dienst gaat binnen één jaar nadat hij een opleiding op kosten van de organisatie heeft mogen volgen, hij deze kosten moet terugbetalen. De werkgever mag zulke studiekosten echter alleen bij de eindafrekening bij uitdiensttreding verrekenen met het dan uit te betalen loon.

Wettelijk minimumloon

Bij de verrekening van de studiekosten met de eindafrekening hoeft de werkgever geen rekening te houden met een maximaal in te houden bedrag. Het is in principe toegestaan om alles in één keer te verrekenen bij de eindafrekening. De enige beperking is dat de werknemer door de inhouding niet minder uitbetaald mag krijgen dan het netto-equivalent van het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Als dat wel het geval zou zijn, mag de werkgever niet alles verrekenen. Hij moet dan het bovenmatige deel van de verschuldigde studiekosten (apart) bij de werknemer opeisen.

Studiekostenbeding

Aan de terugbetalingsverplichting van de studiekosten door de werknemer moet altijd een schriftelijk studiekostenbeding ten grondslag liggen. In dit beding moet bovendien een redelijke afbouw van die terugbetalingsverplichting over een bepaalde periode zijn opgenomen. Let op: een studiekostenbeding mag sinds augustus 2022 alleen nog voor opleidingen die niet op grond van de wet of de cao verplicht zijn. Verplichte opleidingen komen sindsdien altijd voor rekening van de werkgever. Door deze wetswijziging moet de scholing ook zoveel mogelijk onder de reguliere werktijden plaatsvinden.