Samen met leidinggevenden werken aan opleidingsbeleid

10-02-2022

Het succes van het opleidingsbeleid hangt voor een groot deel af van de samenwerking tussen de HR-afdelingen en leidinggevenden. De HR-afdeling kent de ontwikkelingen in de gehele organisatie en de organisatiedoelstellingen. De leidinggevenden hebben zicht op de capaciteiten in hun teams en wat de individuele werknemers willen en kunnen leren. Wat is dan nodig voor een goede samenwerking?

Doelstellingen voor de korte en lange termijn

Voor het opleidingsbeleid neemt een organisatie verschillende stappen. De eerste stap is het vaststellen van de doelstellingen voor de korte en lange termijn. Daar stemt de HR-afdeling vervolgens het opleidingsbeleid op af. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Welke capaciteiten en kennis zijn er de komende jaren nodig?
  • Welke taken veranderen er in de organisatie?
  • Welke teams of werknemers lijken geschikt om zich hierin te ontwikkelen?

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij deze analyse. Zij hebben vaak al een beeld van het ontwikkelpotentieel van werknemers en de ontwikkelwensen. Daarnaast zijn het de leidinggevenden die met de werknemers aan de slag gaan voor hun ontwikkeling.

Plan voor ontwikkeling van competenties

Bij de analyse kan men tot de conclusie komen dat er competenties ontbreken en dat deze niet snel te ontwikkelen zijn. Hiervoor moet de organisatie personeel gaan werven. Wat overblijft is input voor het opleidingsplan. Betrek bij deze tweede stap ook de leidinggevenden. Vraag ze wat hun team en teamleden nodig hebben. Vergelijk de input van de teams om overkoepelende thema’s te ontdekken en kennisuitwisseling te stimuleren.

Het plan uitvoeren

Voor de uitvoering van het opleidingsplan bekijkt men eerst wat er intern al aanwezig is aan deskundigheid. Misschien zijn er werknemers die het leuk vinden om hun kennis over te dragen. Ga ook hiervoor weer het gesprek aan met leidinggevenden. Welke collega’s hebben aangegeven graag anderen iets te willen leren? Bij wie past dit in zijn persoonlijke ontwikkelplan? Kijk vervolgens naar de inkoop van externe scholing. Bij een in-company training kan men de training afstemmen op (specifieke situaties in) de organisatie. Hierdoor kan de scholing heel effectief zijn. Met name als meerdere werknemers een training gaan volgen, is dit een goede optie.

Blijf werken aan betrokkenheid

Het is belangrijk dat iedereen gemotiveerd is om met het opleidingsplan aan de slag te gaan. Als leidinggevenden bij het opstellen van het plan werden betrokken, zal dit een positief effect hebben. Zij zien dan hun input terug en weten dat het plan aansluit bij de ontwikkelbehoefte van het team, en de individuele werknemer. Bovendien is met een nauwe betrokkenheid van de leidinggevenden de kans groter dat zij het plan goed presenteren aan hun team.