Een goede POP is in de kern een praktisch document

25-07-2019

Een goed persoonlijk ontwikkelingsplan is een beknopt document. Toch kunnen er grote plannen en omvangrijke trajecten in staan. Een goed POP opstellen kost dan ook de nodige tijd en energie. Het belangrijkste is dat het POP bovenal een praktisch document is.

Het POP kernachtig op papier zetten

Voordat er een POP ligt, moet de werknemer stilstaan bij zijn wensen, die van de organisatie en welke doelen daarbij passen. Vaak doet de werknemer dit samen met de werkgever. Om echt werk te maken van zijn ontwikkeling, zet de werknemer het POP op papier. Kernachtig is het toverwoord. Er moeten in ieder geval de volgende zaken in staan:

 • Wat de huidige stand van zaken is:
  • de functie en werkzaamheden van de werknemer;
  • in hoeverre hij hiermee tevreden is;
  • zijn kwaliteiten, sterke en zwakke punten.
 • Welke wensen de werknemer heeft voor zijn loopbaan op de langere en korte termijn en in hoeverre die overeenkomen met de behoeften van de organisatie.
 • De concrete doelen die de werknemer zichzelf stelt.
 • Welke ontwikkeling de werknemer moet of wil doormaken om die doelen te bereiken.
 • Welke acties hij daarvoor onderneemt en welke middelen hij inzet.
 • Welke (financiële) steun en begeleiding hij daarvoor van de organisatie krijgt.
 • Welk tijdspad de werknemer volgt bij de verschillende deelstappen en wanneer hij de doelen wil bereiken.
 • Wanneer het POP wordt besproken en geëvalueerd.

POP is meer dan opleidingsplan

Een veelgemaakte fout is dat het POP wordt gezien als een opleidingsplan. Zo’n plan kan erg zinvol zijn, maar het POP is breder dan dat. Opleiding is een van de middelen voor de ontwikkeling van de werknemer. Andere voorstellen van een werknemer voor zijn ontwikkeling dan een opleiding zijn dus een welkome invulling voor het POP. Komt de werknemer alleen maar met cursussen, dan is het aan de werkgever om bij te sturen door met andere ideeën te komen.