Monitoren van thuiswerkende werknemer mag niet zomaar

16-12-2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben werkgevers minder zicht op wat werknemers thuis doen. Speciale software stelt hen in staat om hun werknemer te monitoren. Denk hierbij aan het registreren van het in- en uitlogmoment en het aantal toetsaanslagen, het gebruik van e-mail en internet en zelfs het maken van screenshots van de thuiswerkplek via de webcam. Vaak gebeurt dit zonder de werknemers hierover te informeren. Maar dit mag niet zomaar.

Productiviteit bij thuiswerken

Bij thuiswerken functioneren werknemers vaak buiten het gezichtsveld van hun leidinggevende. Hierdoor is het voor de leidinggevende mogelijk wat lastiger om de productiviteit van de werknemers te meten en beoordelen. Aan de hand van gegevens over gebruikte programma’s en toepassingen bepalen of werknemers productief bezig is geweest, is echter niet nodig. Er zijn andere manieren om op afstand leiding te geven en werknemers te beoordelen zonder hun privacy te schenden.

Privacybescherming

Bovendien is het bijhouden van zulke productiviteitsscores van werknemers niet toegestaan. Het is in strijd met de privacywetgeving, ook als de werknemer toestemming heeft gegeven voor het monitoren van zijn computergebruik. De werknemer zit immers in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de werkgever, waardoor hij die toestemming meestal niet vrijelijk geeft. Alleen onder strikte voorwaarden is het controleren van werknemers toegestaan. Om te beginnen moet het belang van de werkgever zwaarder wegen dan het recht op privacy van de werknemers. Daarnaast moet de werkgever geen minder ingrijpend middel tot zijn beschikking hebben. De werkgever moet in ieder geval eerst de ondernemingsraad (OR) om instemming vragen als hij zo’n regeling wil invoeren. Ook moet hij de werknemers hierover informeren.