Ontwikkelingsmethoden: voor ieder wat wils

18-11-2021

Alles wat een werknemer doet om zijn functioneren te verbeteren en zijn arbeidsmogelijkheden te vergroten is een ontwikkeling. Maar elke werknemer is anders en heeft zijn eigen manier van leren. De werknemer en zijn leidinggevende kunnen kiezen uit verschillenden ontwikkelingsmethoden.

Opleidingen, trainingen en cursussen

Scholing is een effectieve manier om te werken aan de ontwikkeling van een werknemer. Bij het uitzoeken van scholing zijn de mogelijkheden legio. Zo zijn klassikale scholing en zelfstudie uitstekend voor theoretische scholing, terwijl trainingen en workshops meer geschikt zijn voor een praktische insteek. Een werknemer kan zich ook vastleggen op een meerjarige opleiding, of de voorkeur geven aan een of meer korte cursussen. Daarnaast kan een werknemer kiezen voor een EVC-traject (Erkenning van eerder Verworven Competenties). Daarmee kan hij zijn opgedane werkervaring verzilveren door deze om te zetten in een ervaringscertificaat.

Leren door te doen

Persoonskenmerken spelen een belangrijke rol bij het kiezen en slagen van een bepaald type scholing. Werknemers die heel zelfstandig werken en voldoende gemotiveerd zijn, kunnen met zelfstudie of e-learning veel bereiken, terwijl sommige werknemers meer baat hebben bij een schoolse leeromgeving met meer toezicht.

In de schoolbankjes zitten of zelf veel leerstof doornemen is daarnaast niet voor iedereen weggelegd. Praktisch ingestelde werknemers willen liever meteen hun handen uit de mouwen steken. Als onderdeel van het ontwikkelingstraject kan het voor deze werknemers aantrekkelijk zijn om hun takenpakket en verantwoordelijkheden uit te breiden of een hele nieuwe functie te bekleden. Op deze manier kunnen ze zelf zaken uitproberen, fouten maken en zelf weer oplossingen vinden voor problemen waar ze tegenaan lopen. Bij deze ontwikkelingsmethode is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de begeleiding die de werknemer kan verwachten: waar, wanneer en van wie.

Leren van anderen

Werknemers die nieuwe kennis en vaardigheden aanleren, kunnen er profijt van hebben als ze daarbij begeleid worden door een interne of externe coach, maar bijvoorbeeld ook door een collega’s die al meer ervaring hebben. Dit is een slimme manier om te werken aan kennisdeling binnen de organisatie.

Stel een opleidingsplan op

Een organisatie kan zich niet blijven ontwikkelen zonder de ontwikkeling van de werknemers. Het is dan ook van groot belang om beleid te formuleren voor de gewenste ontwikkeling van het personeel op de middellange en lange termijn. Verwerk dit in een bedrijfsopleidingsplan. Beschrijf hierin:

hoe de organisatie deze oplossingen wil gaan uitvoeren