Van zelfinzicht naar persoonlijke ontwikkeling

23-09-2021

Sommige werknemers zijn overduidelijk aanwezig en tonen veel initiatief; anderen trekken zich liever terug en blijven op de achtergrond. Iedereen heeft een persoonlijke (communicatie)stijl, de ene is niet beter dan de andere. Bewust zijn van de eigen persoonlijke stijl is een belangrijke eerste stap in de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast: wie in staat is de stijl van anderen te identificeren, kan de eigen stijl daarop afstemmen voor een betere samenwerking.

Ontdek uw eigen stijl

Iedereen heeft een unieke persoonlijke stijl. De eigen persoonlijke stijl wordt gevormd tussen het eerste en het zesde levensjaar, ontdekte de grondlegger van de dieptepsychologie Carl Jung. De meeste mensen hebben zowel introverte als extraverte kenmerken. De begrippen ‘introvert’ en ‘extravert’, die bedacht zijn door Jung, zeggen echter alleen iets over waar mensen energie van krijgen en de manier waarop ze reageren. Introverte mensen zijn meer op de innerlijke wereld gericht. Met andere woorden, ze krijgen energie van alleen zijn. Ze worden door anderen gezien als rustig, gepersevereerd en voorzichtig. Extraverte mensen krijgen juist energie van interactie met andere mensen en worden door anderen gezien als open, spontaan en levendig.

Mensen zijn echter nooit 100% introvert of 100% extravert. Iedereen beweegt binnen een bepaalde bandbreedte. In de ene situatie laten ze een extraverte reactie zien, in de andere een introverte. Dat hangt van de situatie af, maar ook van hoe iemand zich op dat moment voelt.

Welke kleur bent u?

Volgens Jung reageren mensen niet alleen verschillend op gebeurtenissen. Ze komen ook op verschillende manieren tot beslissingen. Zo zijn er mensen die taakgeoriënteerd zijn (denkers) en mensen die mensgeoriënteerd (gevoelsmensen) zijn. Denkers zijn objectief en baseren zich hoofdzakelijk op feiten, terwijl gevoelsmensen bij het nemen van een besluit veel waarde hechten aan de gevoelens van anderen. Er zijn dus niet twee (introvert of extravert), maar vier type mensen, die vaak worden geassocieerd met een bepaalde kleur:

  • Rood staat voor: assertief, competitief, veeleisend, vastberaden, wilskrachtig en doelgericht.
  • Blauw staat voor: analytisch, voorzichtig, nauwkeurig, formeel, kritisch en bedaard.
  • Groen staat voor: vriendelijk, zorgzaam, bemoedigend, geduldig en ontspannen.
  • Geel staat voor: levendig, sociaal, overtuigend, dynamisch en enthousiast.

Als de eigen persoonlijke stijl helder is, kan men ook eenvoudig achterhalen hoe deze stijl kan helpen of juist een belemmering kan zijn bij het omgaan met anderen.

Herken de signalen

Verschillende communicatiestijlen kunnen soms leiden tot wrijving en onbegrip. Door ook de persoonlijke stijl van anderen te leren identificeren, is het mogelijk om de eigen stijl daarop af te stemmen. Dat kan verrijkend zijn voor de kwaliteit van de samenwerking. Bij de communicatie met collega’s, relaties en klanten is het belangrijk om te letten op de woordkeuze, stem en lichaamstaal van de ander, maar ook op de volgende zaken:

  • Een rood type is pragmatisch en heeft behoefte aan controle. Focus dan op de resultaten, wees kort maar krachtig en laat diegene ‘winnen’.
  • Een blauw type is een ‘pietje-precies’ dat het fijn vindt om problemen op te lossen. Hij hecht dan ook veel waarde aan precisie en logica.
  • Een groen type is bemoedigend, houdt van harmonie en vindt de mening van anderen erg belangrijk. Wees zorgzaam en vriendelijk;’; een groen type houdt niet van confrontatie.
  • Een geel type is een open, vrolijk en houdt ontzettend veel van interactie met anderen. Een geel type zoekt altijd bevestiging van anderen en kan niet tegen afkeuring.