Doelgericht pitchen en presenteren

01-10-2020

Stel, u bent gevraagd om een presentatie te geven over een nieuw beloningsbeleid of het plannen van de terugkeer naar kantoor na de coronasluiting. U heeft uw ideeën inmiddels volledig uitgewerkt. Nu is het alleen nog maar een kwestie van speechen en uw idee uiteenzetten. Maar heeft u ook goed nagedacht over de resultaten die u wilt behalen met uw presentatie?

Voordelen van doel formuleren

Het is verstandig om vóór het uitwerken van de presentatie een doel te formuleren. Stel uzelf de vragen: wat is de reden van de presentatie? Wat wilt u bereiken? Wat is het hoofddoel? Door van tevoren hierover na te denken, kunt u de presentatie veel gerichter maken en efficiënter te werk gaan. Het helpt ook om over meerdere en uiteenlopende aspecten van het desbetreffende onderwerp na te denken. U laat dan minder aan het toeval over en daardoor is de kans veel groter dat u uw doel bereikt.  Deze aanpak vereist een actielijst. Daarmee weet u precies wat er allemaal nog moet gebeuren voordat u de presentatie gaat geven.

Stap voor stap uw doel bepalen

Het doel van de presentatie moet voor zowel uzelf als voor anderen duidelijk zijn, zodat u samen hetzelfde nastreeft. Er kunnen immers meerdere collega’s bij het opstellen en geven van de presentatie betrokken zijn. De bedoeling is dat zij er ook alles aan doen om het doel te behalen. Dat lukt niet als iedereen een andere focus heeft. Met het volgende stappenplan formuleert u wat u met de presentatie wilt bereiken:

  • Bepaal de reden voor de presentatie. Wilt u de aanwezigen informeren, inspireren, instrueren, motiveren, overtuigen of kennis laten maken met uw visie? Misschien is het doel het personeel overtuigen van het nut van een nieuw beloningsysteem. Dan kan het uw hoofddoel zijn om een (groter) draagvlak te creëren voor dit plan.
  • Maak het doel persoonlijk voor uzelf en de collega’s die meewerken aan de presentatie. Hierdoor ontstaat er een connectie met het doelwaardoor de betrokkenen zich meer verbonden met elkaar voelen.. Ze willen zich dan graag inzetten om de presentatie met het team  tot een goed einde te brengen. Bepaal ook vanuit welk perspectief u het doel wilt formuleren. Denk aan het formuleren vanuit uzelf persoonlijk, uw afdeling, uw organisatie, uw functie of vanuit een specifiek project.
  • Zorg ervoor dat uw doel tijdgebonden is. Binnen welke periode hoopt u het te bereiken? Overleg binnen uw organisatie in welk tijdsbestek u resultaat wilt of moet behalen. Gun de werknemers een redelijke periode waarin zij echt goed kunnen nadenken over nieuwe ideeën en plannen.
  • Zorg ervoor dat de gekozen doelstelling meetbaar is. Het is vaak verstandig om het gewenste resultaat te kwantificeren. Zo is met meer zekerheid te zeggen of het doel is bereikt. Een voorbeeld van een meetbaar doel is bijvoorbeeld een aantal nieuwe deelnemers aan een training. Of geld dat uw organisatie bespaart op arbeidskrachten. Als het criterium niet is behaald, kan een onderzoek achteraf uitwijzen waaraan dit heeft gelegen. Hierdoor weet u waar u de volgende keer (meer) rekening mee moet houden.
  • Ga na of het doel realistisch is want het komt vrij vaak voor dat het op voorhand niet haalbaar is. Leg de lat dus niet te hoog. Onderzoek vooraf of u uw doel ook echt kunt realiseren.