Winst maken op interne opleiding is niet toegestaan

02-11-2023

Een werkgever die zijn werknemers een niet-verplichte interne opleiding laat volgen, mag daar in principe een studiekostenbeding voor afspreken. Een overeenkomst over studiekosten is ook toegestaan als iemand de opleiding voorafgaand aan de indiensttreding volgt. Een werkgever mag echter niet verdienen aan de opleidingskosten van een werknemer, bijvoorbeeld door hem meer te laten (terug)betalen dan de werkelijke opleidingskosten.

Werkelijk gemaakte kosten van opleiding

Een werkgever moet kunnen aantonen wat de werkelijk gemaakte kosten voor een opleiding zijn. Ook moet de werkgever vooraf duidelijk aan de (aspirant-)werknemer uitleggen wat de potentiële financiële gevolgen van de studieovereenkomst of het studiekostenbeding voor hem zijn. Verder is de werkgever verplicht om uit te leggen op basis van welke objectieve maatstaven hij beoordeelt of de opleiding met goed gevolg is doorlopen of niet.

Uitleg van opleidingskosten

Als een werkgever niet in staat is de kosten van de interne opleiding te verantwoorden, kan hij de studiekosten niet terugvorderen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een zaak bij Rechtbank Midden-Nederland. In deze zaak sloot een werkgever vóór indiensttreding een overeenkomst over studiekosten met een aspirant-werknemer. Als deze aspirant-werknemer de interne opleiding met goed gevolg zou afronden, zou hij kans maken op een arbeidsovereenkomst. Maar de werkgever schoof het aanbieden van de arbeidsovereenkomst voor zich uit, omdat de aspirant-werknemer de interne opleiding nog niet met goed gevolg had afgerond. In plaats daarvan volgde de aspirant-werknemer meer lessen. Toen de aspirant-werknemer besloot om te stoppen met de opleiding, vorderde de werkgever de studiekosten terug. Omdat de werkelijke kosten niet konden worden vastgesteld, oordeelde de rechter dat het in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid om de kosten van de interne opleiding op de aspirant-werknemer te verhalen. Vóór indiensttreding winst maken op een opleiding is in strijd met het goed werkgeverschap en is dus niet toegestaan.