Tijdelijke subsidieregeling voor EVC-procedures

02-11-2023

De scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (beter bekend als het STAP-budget) komt per 1 januari 2024 te vervallen. Aanvankelijk zouden ook procedures voor erkenning van verworven competenties (EVC) met het STAP-budget gefinancierd worden. Hiervoor wordt nu een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen.

Kennis en vaardigheden

Via een EVC-procedure kan een werknemer de ervaring, kennis en vaardigheden die hij in de praktijk heeft opgedaan, laten erkennen in een ervaringscertificaat. Een erkende EVC-aanbieder brengt de kennis en kunde van de werknemer nauwkeurig in kaart en beoordeelt dit ten opzichte van de voor de EVC erkende landelijke onderwijs-, beroeps- of branchestandaarden. Dat een EVC waardevol kan zijn voor mensen zonder diploma is duidelijk. Maar ook voor een werknemer met een diploma kan het goed zijn een EVC-procedure te doorlopen. Een eenmaal bevoegde persoon is immers niet voor het leven bekwaam, maar moet zijn kennis en vaardigheden onderhouden en ontwikkelen. Een EVC is een goede manier om aan te tonen dat hij dat heeft gedaan.

Financiering voor EVC-traject

Werkgevers kunnen ook baat hebben bij (het aanbieden van) een EVC-procedure. In deze krappe arbeidsmarkt kan een EVC namelijk de horizon van werkgevers verbreden. De kosten van een EVC-traject variëren, afhankelijk van de aard en duur van het traject. Er zijn gelukkig verschillende financieringsmogelijkheden. Enkele voorbeelden:

  • De werkgever kan een EVC-procedure in principe onbelast aanbieden; vergoedingen en verstrekkingen hiervoor zijn gericht vrijgesteld onder de werkkostenregeling (WKR).
  • De werkgever kan via het opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fonds) van zijn branche vaak in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. Daarnaast kunnen er in een eventuele cao hierover afspraken staan.
  • Neemt een werknemer deel aan een EVC-procedure die is gestart en afgerond tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024? Dan kan de EVC-aanbieder – die de EVC-procedure voorschiet – via de ‘Tijdelijke subsidieregeling voor EVC-procedures’ maximaal € 1.000 subsidie aanvragen via mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl. Het aanvraagtijdvak hiervoor loopt van 1 november 2023 vanaf 9.00 uur tot en met 29 februari 2024 om 17.00 uur.

Let op, het allerlaatste aanvraagtijdvak van het STAP-budget opent op 15 november 2023 om 10.00 uur. De startdatum van de opleiding ligt tussen 14 december 2023 en 14 april 2024.