Einde STAP-regeling per 1 januari 2024

01-06-2023

Werknemers kunnen alleen nog dit jaar een opleiding betalen met de scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (het zogenoemde STAP-budget). Het kabinet heeft namelijk besloten om deze scholingssubsidie per 2024 jaar af te schaffen. Het is één van de vele bezuinigingsmaatregelen uit de Voorjaarsnota 2023.

Dekking scholingskosten

Sinds vorig jaar kunnen zowel werkenden als niet-werkenden met het STAP-budget van € 1.000 (inclusief BTW) een opleiding, training of cursus volgen. De subsidieregeling is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek in de aangifte inkomensbelasting. Hoewel de regeling populair is, is er ook veel kritiek op. Het geld zou vaak worden besteed aan opleidingen die de arbeidsmarktpositie van mensen onvoldoende verbeteren. Vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik is de regeling al op diverse punten aangepast, maar nu wil het kabinet het STAP-budget volledig afschaffen.

Vervangende regeling

De vraag is of er een vervangende regeling komt voor het verlagen van scholingskosten. De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting is immers ook geen optie meer. In de Voorjaarsnota 2023 wordt hierover geen duidelijkheid gegeven. Voorlopig kunnen mensen nog wel gebruikmaken van de STAP-regeling. Er resteren in principe nog drie aanvraagtijdvakken:

  • maandag 3 juli 2023 – zondag 3 september 2023;
  • maandag 4 september 2023 – dinsdag 31 oktober 2023;
  • woensdag 1 november 2023 – zondag 31 december 2023.