Nieuwe regels voor SLIM-subsidie

29-06-2023

Werkgevers kunnen ook dit jaar weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Werkgevers kunnen via de SLIM-regeling maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. Wel zijn er een aantal nieuwe regels.

Doelgroepen

De SLIM-regeling is door de volgende drie groepen aan te vragen voor specifieke kosten bij loopbaan- en ontwikkeladviezen of een aanpak die een leercultuur in een organisatie moet stimuleren:

  • individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen);
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Voor deze groepen gelden aparte aanvraagtijdvakken. Samenwerkingsverbanden tussen mkb’ers en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen tot en met 27 juli 17.00 uur via uitvoeringvanbeleidszw.nl hun aanvraag indienen. Van 1 september 09.00 uur tot en met 28 september 17.00 uur zijn individuele mkb’ers weer aan de beurt.

SLIM-voorschot

Om de SLIM-regeling toegankelijker te maken en financieringsproblemen te voorkomen, kunnen werkgevers vanaf het tweede tijdvak een voorschot van 50% ontvangen over het subsidiebedrag. Voorheen moesten werkgevers de activiteiten zelf voorfinancieren. De andere 50% wordt na de definitieve vaststelling van de subsidie toegekend. Blijkt achteraf dat een werkgever geen scholingsactiviteiten heeft uitgevoerd of zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van de SLIM-regeling, dan kan het voorschot teruggevorderd worden.