Strategische personeelsplanning

09-02-2023

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat zij toekomstbestendig is? Wat is de invloed van veranderingen op de klantvraag, op het werk, op de producten en op de diensten die de organisatie levert? Kunnen de werknemers meeveranderen met de organisatie? Hoeveel werknemers heeft de organisatie in de toekomst nodig en op welke functies? En wat moeten deze werknemers kunnen en willen? Allemaal vragen die te beatwoorden zijn met een strategische personeelsplanning (SPP).

Wat is het nut?

Strategische personeelsplanning (SPP) helpt een organisatie de juiste match tussen vraag naar en aanbod van arbeid te behouden. Met SPP krijgt een organisatie meer grip op het toekomstige personeelsbestand. SPP is dan ook een cyclisch proces. Om de zoveel tijd, meestal jaarlijks, maakt de organisatie een heroverweging van de invloed van de ontwikkelingen en strategie op het personeel. Met SPP maakt het lijnmanagement en de HR-afdeling heel concreet:

  • wat de koers van de organisatie is (missie, visie en strategie);
  • welk personeel (kwantiteit en kwaliteit) daarvoor nodig is;
  • wat het verschil is met het beschikbare personeel.

De uitkomsten van het SPP-proces geven richting aan de inzet van het HR-beleid. Uiteraard moet de organisatie dit blijven monitoren en evalueren. Zo is de organisatie in staat om acties en interventies continu bij te stellen.

De voordelen

Met SPP brengt een organisatie dus in kaart hoe het gewenste personeelsbestand er over een aantal jaar uitziet. Dit gewenste personeelsbestand zet het management af tegen het huidige personeelsbestand, waardoor zichtbaar wordt wat ontbreekt. Inzicht in deze kloof geeft richting aan acties en interventies die men moet inzetten om de kloof te dichten. Denk aan gerichte investeringen in opleiding en ontwikkeling om de continuïteit en interne kwaliteit te waarborgen. Ook is het voor werknemers dan duidelijk in welke richting zij zich kunnen ontwikkelen om een bijdrage te blijven leveren aan de resultaten van de organisatie. Zo vergroten zij hun duurzame inzetbaarheid. SPP draagt er dus enorm bij dat de organisatie haar doelstellingen kan behalen.