Beleid voor diversiteit en inclusie

09-02-2023

Diversiteit, inclusie en gelijkheid zijn thema’s die bij steeds meer organisaties hoog op de agenda staan. Er zijn ook organisaties die andere thema’s prioriteit geven, of zelfs geen enkel beleid op dit gebied hebben. En als het er wel is, hebben werknemers er vaak geen weet van. Organisaties zouden duidelijker beleid voor diversiteit en inclusie moeten opstellen en meer erover moeten communiceren met de werknemers.

Begrippen

Diversiteit is simpel gezegd ‘alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen’. De vraag is of die verschillen vertegenwoordigd zijn in de organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan zichtbare kenmerken als geslacht, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en arbeidsbeperking, maar ook minder zichtbare persoonskenmerken, zoals seksuele oriëntatie en karakter. Inclusie is de manier waarop een organisatie verschillen tussen mensen beter kan laten werken. Een inclusieve organisatie waardeert en benut de verschillen. Werknemers hebben het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn en dat ze erbij horen.

Effectieve maatregelen

Beleid voor diversiteit en inclusie kan in de praktijk van alles inhouden. Sommige maatregelen komen vooral in grote organisaties voor, zoals streefcijfers en diversiteitsmetingen en -analyses. Enkele voorbeelden die voor alle organisaties kunnen gelden:

 • maatregelen invoeren voor objectief werven en selecteren van kandidaten, zoals gestructureerd interviewen of via verschillende soorten websites werven;
 • het borgen van gelijke beloning;
 • een medewerkersonderzoek over diversiteit en inclusie uitvoeren;
 • concreet beleid over diversiteit en inclusie formuleren;
 • een procedure voor eerlijke doorstroom en promotie in het leven roepen;
 • een werkomgeving creëren die is afgestemd op verschillende groepen;
 • diversiteit en inclusie-ambassadeurs aanstellen.

Organisaties doen er goed aan bij het opstellen van het beleid naar de werknemers te luisteren. De ondernemingsraad (OR) kan daarbij een grote rol spelen.

Communicatiekanalen

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een organisatie alleen in theorie werk maakt van diversiteit en inclusie. Dit beeld kan ontstaan als werknemers weinig informatie krijgen over deze thema’s. Organisaties kunnen gebruikmaken van allerlei communicatie(vormen):

 • digitale kanalen, zoals een interne nieuwsbrief, e-mails of intranet;
 • uitingen van de directie;
 • teamvergaderingen;
 • een inwerkprogramma voor nieuwe werknemers;
 • een-op-eengesprekken tussen de leidinggevende en werknemer.

Het is verstandig om de werknemers regelmatig te informeren over de acties en standpunten van de organisatie op het gebied van diversiteit en inclusie. Dit kan ieder kwartaal, maandelijks of zelfs in een wekelijkse update.