STAP-budget pas per 28 februari open

12-01-2023

In 2023 kunnen werknemers weer gebruikmaken van de subsidieregeling voor Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (beter bekend als de STAP-regeling). Maar het eerstvolgende STAP-aanvraagtijdvak start dit jaar pas op 28 februari. Het kabinet heeft namelijk besloten om het eerste subsidietijdvak van 2023 te schrappen. Het STAP-budget zou veelvuldig gebruikt worden voor opleidingen die onvoldoende iemands arbeidsmarktpositie verbeteren.

Arbeidsmarktpositie verbeteren

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget tegen te gaan, onderzoekt de Toetsingskamer STAP of opleidingen voldoen aan het doel en de voorwaarden van de STAP-regeling. Dit heeft inmiddels geleid tot een rechtszaak. Kort samengevat oordeelde de rechter dat het feit dat de Toetsingskamer een opleiding onderzoekt, geen reden is om een opleider op dat moment geen subsidie te verlenen. Om te voorkomen dat de overheid hierdoor onnodig scholing gaat subsidiëren die niet aan de voorwaarden voldoet, gaat het eerstvolgende aanvraagtijdvak pas op dinsdag 28 februari 2023 open. In de tussentijd onderzoekt de Toetsingskamer verder en worden er enkele andere maatregelen geïmplementeerd om het scholingsaanbod arbeidsmarktgerichter te maken en misbruik te voorkomen. Zo komt er een maximumaantal subsidietoekenningen per opleiding. Het kabinet verdeelt het subsidiebudget van januari en februari over de andere vijf tijdvakken van 2023.

EVC-procedures

Per 1 juli 2023 is het ‘reguliere’ STAP-budget ook beschikbaar voor erkenning van verworven competenties (EVC)-procedures. Via een EVC-procedure zijn kennis en vaardigheden die in de praktijk zijn opgedaan, officieel te erkennen met een ervaringscertificaat. De aparte overbruggingsregeling maakt een aanvraag mogelijk vanaf 22 mei 2023 (09.00 uur) en is van toepassing op EVC-procedures die zijn gestart en afgerond in de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. De subsidieaanvraag verloopt online via Uitvoering Van Beleid SZW.