Betrek de OR (meer) bij het scholingsbeleid

10-11-2022

Voor de inzetbaarheid en productiviteit van werknemers is het van groot belang dat zij zich binnen hun organisatie kunnen blijven ontwikkelen. De organisatie is wettelijk verplicht om de kennis van haar werkgevers op peil te houden en scholing aan te bieden. Bij de opleiding en ontwikkeling van werknemers komt een hoop kijken. De ondernemersraad (OR) kan daarbij een handje helpen. 

OR heeft instemmingsrecht

De OR kan ervoor zorgen dat het ontwikkel- en opleidingsbeleid werknemers daadwerkelijk stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de OR voldoende mogelijkheden om met het bestuur in overleg te gaan over het scholingsbeleid en om er invloed op uit te oefenen. De OR heeft onder meer instemmingsrecht bij:

  • Het invoeren van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding. Ontvangt de OR een instemmingsverzoek van het bestuur, dan kan de OR nagaan of de regeling voldoende aansluit bij de wensen en behoeften van de werknemers.
  • Het wijzigen van het ontwikkel- en opleidingsbeleid.
  • Het afschaffen van het ontwikkel- en opleidingsbeleid.

Voor zowel nieuw, gewijzigd of bestaand beleid kan de OR meekijken of het bestuur de wettelijke verplichtingen en cao-bepalingen over scholing naleeft, maar bijvoorbeeld ook of het scholingsbudget eerlijk wordt verdeeld over de werknemers.

Neem het advies niet voor lief

De OR kan ook zelf het onderwerp ‘opleiding en ontwikkeling’ op de agenda zetten voor de overlegvergadering met het bestuur. Tijdens dat overleg kan de OR het bestuur informeren over de wensen en behoeften van de werknemers en wijzen op eventuele knelpunten in het beleid. De OR kan op basis van het initiatiefrecht ­– eventueel naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg – het bestuur (ongevraagd) adviseren over verbeterpunten in het ontwikkel- en opleidingsbeleid.