Gevolgen bij niet-naleven van scholingsplicht

25-08-2022

Werkgevers moeten wettelijk verplichte opleidingen aanbieden aan werknemers en daarvan de kosten dragen. Dit staat in de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 1 augustus 2022 in werking is getreden. Maar wat gebeurt er als een werkgever een werknemer de wettelijk verplichte scholing niet laat volgen of toch een studiekostenbeding afspreekt?

Verplichte opleidingen

Om te beginnen gelden de nieuwe regels alleen voor opleidingen die een werkgever op grond van de wet of collectieve overeenkomst verplicht is aan te bieden. Het gaat dus niet om de verplichting van een werknemer om bepaalde opleidingen in de zin van de beroepskwalificatierichtlijn te volgen, voor het behouden van de beroepskwalificatie.

Werknemer kan vorderen bij wanprestatie

Het niet aanbieden van deze verplichte scholing kan een wanprestatie binnen de arbeidsovereenkomst opleveren. Er is sprake van wanprestatie als:

  • één van beide contractspartijen zijn gedeelte van de overeenkomst helemaal niet nakomt;
  • één van de partijen zijn verplichtingen gedeeltelijk niet nakomt;
  • de verplichtingen niet correct worden nagekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer door het gebrek aan verplichte scholing zijn werk niet meer kan doen.

Bij wanprestatie moet de werkgever rekening houden met:

  • nakoming van de arbeidsovereenkomst met schadevergoeding;
  • vervangende schadevergoeding;
  • opschorting van de verplichtingen van de werknemer;
  • het ontbinden van de overeenkomst door de werknemer;


Houd rekening met extra opzegverbod

Daarnaast kan een werkgever sinds 1 augustus 2022 een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als de werknemer een beroep doet op de verplichting van de werkgever om hem kosteloos verplichte scholing aan te bieden. Concreet houdt dit een extra opzegverbod in. Spreekt de werkgever met de werknemer af dat hij in tijd of geld meebetaalt aan de verplichte scholing, dan is die afspraak nietig en dus niet rechtsgeldig.