Loket voor SLIM-subsidie is weer open

22-09-2022

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen weer subsidie voor een leer- of ontwikkelinitiatief aanvragen via de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De SLIM-regeling is in het leven geroepen om mkb’ers te stimuleren om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers.

Behandelvolgorde subsidieaanvragen

Het maximale subsidiebedrag voor een leer- of ontwikkelinitiatief is € 25.000 (€ 20.000 voor landbouwbedrijven) bij minimaal € 5.000 aan uitvoeringskosten van een scholingsinitiatief. Mkb’ers die de subsidie willen aanvragen, kunnen hiervoor terecht bij Uitvoering Van Beleid SZW. Het derde SLIM-aanvraagtijdvak van dit jaar loopt tot en met 30 september, 17.00 uur. Voor dit tijdvak geldt een subsidieplafond van € 14,2 miljoen. Als een organisatie meer subsidie aanvraagt dan het beschikbare budget voor dit tijdvak, bepaalt Uitvoering Van Beleid SZW de behandelvolgorde van de aanvragen door middel van een loting. Het moment van indienen van de aanvraag is daarbij niet bepalend. Van belang is dat de aanvraag volledig is.

Grootte van de organisatie

Organisaties moeten altijd zelf een deel van de kosten betalen. Hoeveel is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Voor kleine organisaties geldt een eigen bijdrage van 20% van de subsidiale kosten en voor middelgrote organisaties is dat 40%. Kleine organisaties zijn organisatie met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. Middelgrote organisaties hebben minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.