Discrepantie tussen takenpakket en opleiding

16-06-2022

Uitdaging in het werk is gewenst, zolang de taken van de werknemer in evenwicht zijn met zijn kennis en vaardigheden. Is een werknemer verantwoordelijk voor taken waar hij onvoldoende kennis en vaardigheden voor heeft? Dan kan dit leiden tot stress- en zelfs burn-outklachten. Het is voor leidinggevenden dan ook belangrijk om de signalen te herkennen, zodat ze tijdig kunnen ingrijpen.

Signalen herkennen

De discrepantie tussen opleiding en taken komt vaak aan het licht bij veranderingen binnen een organisatie. Denk hierbij aan digitalisering, automatisering en reorganisaties, maar ook veranderingen op individueel niveau en op kleinere schaal. Leidinggevenden doen er goed aan op deze momenten extra alert te zijn voor signalen. De volgende signalen kunnen in elk geval aanleiding zijn om nader onderzoek te doen:

  • Stijging in verzuimcijfers. Op welke afdelingen speelt het voornamelijk? Waar liggen de oorzaken? Vindt er regelmatig overleg plaats tussen de HR-afdelingen, leidinggevenden en de ondernemingsraad (OR) over de cijfers?
  • Ervaringen van de arbodienst en bedrijfsarts. De arbodienst of bedrijfsarts herkent algemene verzuimtrends en kan hier mogelijk ook in adviseren.
  • Stijging in verloopcijfers. Stressklachten kunnen reden zijn om te kiezen voor een andere baan. Een exitgesprek kan voor opheldering over de vertrekreden(en) zorgen.
  • Gesprekken met de OR. Problemen van individuele werknemers vinden vanwege het laagdrempelige karakter vaak een eerste weg naar de OR.
  • Individuele signalen. Werknemers kunnen bij hun leidinggevende, maar ook direct bij de HR-afdeling, kenbaar maken dat er iets speelt op persoonlijk vlak of binnen het team.


Maak het bespreekbaar

Het kan helpen om in kaart te brengen welke veranderingen er onlangs zijn geweest en welke op korter termijn nog komen. De volgende stap is nagaan of dit gevolgen heeft voor de taken van werknemers. En zo ja, is dan (bij)scholing nodig? Aangezien de leidinggevende direct contact heeft met de werknemers, is het zijn taak om het eventuele ontbreken van evenwicht te herkennen en bespreekbaar te maken.