Studiekostenbeding binnenkort verboden

16-06-2022

Werknemers krijgen door het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden meer rechten en bewegingsvrijheid op de arbeidsmarkt. Zo kunnen organisaties per 1 augustus 2022 niet meer een studiekostenbeding afspreken voor opleidingen die zij op basis van de wet of cao moeten aanbieden. 

Verplichte opleidingen

Het kabinet gaat alleen de regels uit de EU-richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die nog niet van toepassing in Nederland, in de eigen wetgeving opnemen. Deze regels hebben grote gevolgen voor werkgevers. Vanaf 1 augustus 2022 wordt namelijk het volgen van een opleiding als arbeidstijd beschouwd. Daarnaast moeten werkgevers straks ook gaan betalen voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of cao. Ook cursussen voor het bijhouden van de vakbekwaamheid vallen hieronder.

Werkgevers mogen voor verplichte opleidingen niet meer in een studiekostenbeding vastleggen dat de werknemer de studiekosten moet terugbetalen, als hij binnen een bepaalde periode na het volgen van de opleiding uit dienst treedt. Zo’n beding is straks nietig. Werkgevers kunnen de scholingskosten dus niet meer verhalen op werknemers of verrekenen met andere kosten. Bepaalde opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het behoud van hun beroepskwalificatie, vallen hierbuiten.  

Geen overgangsrecht voor beding

De Nederlandse wetgeving moet op 1 augustus 2022 aan de EU-richtlijn voldoen. De Tweede Kamer heeft in april ingestemd met het wetsvoorstel. Als ook de Eerste Kamer straks instemt met het wetsvoorstel, zijn de regels definitief. In het wetsvoorstel is geen overgangsrecht opgenomen. Dat betekent dat studiekostenbedingen die vóór 1 augustus 2022 zijn afgesproken, vanaf die datum niet meer te gebruiken zijn voor verplichte opleidingen op basis van de wet of cao. Het doet er niet toe of de werknemer de opleiding met goed of slecht gevolg heeft afgelegd.