Marktconform salaris in vacaturetekst zegt weinig

02-12-2021

In 2020 bevatte 26% van de vacatureteksten een salarisvermelding. In 2018 was dit nog 16%. Deze stijging is wellicht te verklaren door het feit dat een salarisindicatie in een vacature de vindbaarheid via Google verbetert. Waarom kiest het merendeel van de organisaties er dan toch voor om het salaris níet te noemen, en is dat wel slim?

Financiële motieven

Het salaris is interessant voor mensen die er financieel op vooruit willen gaan. Blijkt uit de vacaturetekst dat ze minder of ongeveer hetzelfde gaan verdienen, dan haken zij mogelijk af. Dat hoeft voor de organisatie die op zoek is naar een nieuwe werknemer niet per se nadelig te zijn. Het scheelt de organisatie tijd als deze constatering al in een vroeg stadium van de sollicitatieprocedure wordt gedaan. Daarnaast zijn er ook werkzoekenden die niet zozeer een financieel motief hebben, maar wel een bepaalde ondergrens qua salaris nodig hebben om te voorzien in hun levensonderhoud. Ook zij zullen een salarisvermelding in de vacaturetekst waarderen. Bovendien kan een salarisvermelding als indicatie dienen voor de zwaarte van de functie en weergeven hoeveel groei er mogelijk is.

Wel of geen salarisvermelding

Door een salarisvermelding kan de nadruk op geld komen te liggen. Werknemers die puur voor het geld solliciteren, zijn mogelijk ook snel weer vertrokken. Een andere reden voor het niet openbaar maken van de salarissen is angst voor concurrerende werkgevers en scheve gezichten binnen de organisatie. Wat de reden ook mag zijn, gebruik niet de term ‘marktconform salaris’. Veel mensen vinden deze term irritant en nietszeggend. Want wat is marktconform? Er zijn gelukkig diverse opties als een organisatie in de vacature helderheid over het salaris wil geven, zonder te veel nadruk daarop te leggen:

  • Noem een concreet bedrag. Dit biedt duidelijkheid en transparantie, maar de organisatie ontneemt zichzelf hiermee wel flexibiliteit en ruimte voor onderhandelingen. Het stoot mogelijk ook sollicitanten af. Staat het bedrag vast, dan is verstandig om het in de vacaturetekst te noemen.
  • Noem de salarisschaal van de cao die van toepassing is (met het minimum- en maximumbedrag van de schaal), of een andere spreiding waarbinnen onderhandeling mogelijk is. Dit geeft de lezer van de vacaturetekst voldoende inzicht om te kunnen inschatten of een sollicitatie überhaupt zin heeft. Bij het onderhandelen zullen sollicitanten vermoedelijk echter niet aan de onderkant van de bandbreedte gaan zitten.
  • Geef aan dat het salaris wordt afgestemd op iemands waarde of bijdrage. Dit is wel zeer subjectief. Met deze optie blijft de organisatie ook onnodig onduidelijk als zij aan een schaal gebonden is. Het kan de werkzoekende ook het idee geven dat het alle kanten op kan, zowel qua salaris als qua functie.

In plaats van het salaris kan een organisatie ervoor kiezen om de aandacht te leggen bij zaken als de inhoudelijke uitdaging, de waarde van het werk, autonomie en werkplezier. Maar dan moet men wel weten wat sollicitanten zo aantrekkelijk vinden aan de organisatie, zodat men hier bij het opstellen van een vacaturetekst rekening mee kan houden. De vacaturetekst is immers een visitekaartje voor de organisatie!