Jonge bevlogen talenten binden aan uw organisatie

03-10-2019

Veel werkgevers willen graag een gevarieerd personeelsbestand. Het is niet alleen goed voor hun imago, maar het geeft ook meer ruimte voor kritisch denken en originele ideeën. Wilt u meer jonge professionals binnenhalen of behouden, dan vraagt dit om een speciale aanpak. Jonge werknemers zijn vooral op zoek naar werkgeluk en willen zichzelf kunnen zijn op het werk.

Personeelsbestand verjongen

Zijn de nieuwe medewerkers twintigers, dan zijn ze nieuw op de arbeidsmarkt. Ze zijn vooral geïnteresseerd in het ontdekken van wat bij hen past. Ook zijn ze volop bezig met het ontwikkelen van hun beroepsidentiteit. Voor hen is het belangrijk om de spelregels van de functie en uw organisatie te leren kennen. Vaak hebben ze actuele, frisse kennis en zijn goed in staat om nieuwe kennis op te doen. Hun flexibiliteit is groot. Ze zijn wel kwetsbaar voor een verstoorde balans. Keuzestress en te veel hooi op de vork nemen, zijn vaak de boosdoeners.

Tips om jonge werknemers te boeien

Neem zelf het initiatief en ga met jonge medewerkers in gesprek over hun ontwikkelwensen en bekijk wat de mogelijkheden zijn binnen uw organisatie. Een paar tips om deze groep te boeien:

  • Wijs een collega aan die als coach of mentor optreedt. Hij kan de jonge medewerker ondersteunen bij nieuwe taken of bevoegdheden en zijn ontwikkeling monitoren. Laat bepaalde taken en verantwoordelijkheden rouleren.
  • Laat leidinggevenden duidelijk maken hoe het werk van de medewerkers bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Jongere medewerkers zoeken naar waardering en willen dat hun werk bijdraagt aan een groter doel.
  • Beperk bureaucratie en hiërarchie tot een minimum. Jongere werknemers vinden gelijkwaardigheid belangrijk en houden meestal niet van strikte verhoudingen.
  • Stimuleer de werknemers om oplossingen te bedenken voor betere processen, meer klanten en andere diensten of producten. Geef hun ook beslissingsbevoegdheid en erkenning voor goede ideeën. Laat ze bijvoorbeeld deelnemen aan projectgroepen.
  • Geef talentvolle medewerkers meer autonomie. Als eigen inbreng niet wordt gewaardeerd of wordt gefrustreerd, doen ze op termijn helemaal geen suggesties meer voor verbetering en gaan op een gegeven moment op zoek naar een andere baan.