Starters binnenhalen via nieuw leer-werktraject

14-01-2021

Als Mkb-bedrijf goed opgeleide hbo-starters binnenhalen? Dat kan  via het landelijke programma ‘Mkb-route in het hbo’ waarbij studenten werken en leren in het mkb combineren. Dit programma is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs en ondernemersorganisatie MKB-Nederland. Sinds december is er al een aantal pilots gestart.

Mkb-route in het hbo

Doel van het programma ‘Mkb-route in het hbo’ is om studenten te koppelen aan het mkb via leer-werktrajecten. Daarvoor ontwikkelen bedrijven, hogescholen en brancheverenigingen samen opleidingstrajecten die aansluiten op de praktijk. Het programma is vergelijkbaar met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo en al bestaande duale hbo-opleidingen. Er is wel een verschil:  een hbo-student vervult een leer-werkplek specifiek in het mkb. De Mkb-route in het hbo is een variant op bestaande hbo-opleidingen. De naam van de opleiding, de titel en de studielast zijn  gelijk aan die van een hbo-opleiding van twee jaar en de bachelor (een vierjarige hbo-opleiding).

Goed opgeleid personeel

Met de mkb-route vergroot de student zijn kansen op de arbeidsmarkt doordat hij al tijdens zijn opleiding waardevolle werkervaring opdoet. Niet alleen hbo-studenten kunnen gebruikmaken van de mkb-route, maar ook zij-instromers en afgestudeerde mbo’ers. Het voordeel voor mkb-bedrijven is dat ze via deze weg een student in dienst krijgen die een goede basisopleiding heeft gevolgd die aansluit bij de behoeften van de organisatie.

Meer pilots

In december 2020 zijn er al zeven pilots van het programma gestart. Door meer hogescholen en branches/sectoren bij het programma te betrekken, wil de overheid het aantal pilots uitbreiden naar minstens 20 programma’s. Momenteel wordt er ook gekeken naar een mogelijke uitbreiding van de subsidieregeling praktijkleren voor het hbo en een verbinding met programma’s en maatregelen rond Leven Lang Ontwikkelen.