Forse subsidie voor meer scholing in de praktijk

19-09-2019

Wie een vak wil leren, heeft scholing in de praktijk nodig. Leerlingen en studenten maken op die manier concreet kennis met het vak en leren de vaardigheden die in de praktijk van belang zijn. Dat leren in de praktijk kan een erkend leerbedrijf in ieder geval tot 2023 aanbieden met een forse subsidie.

Tegemoetkoming voor erkend leerbedrijf

Er staat een forse subsidie tegenover het in de praktijk begeleiden van een leerling: de subsidie praktijkleren. Deze subsidie is alleen bedoeld voor erkende leerbedrijven. De vereisten daarvoor zijn:

  • De organisatie is een goede en veilige plek om te leren.
  • De leerling maakt kennis met de werkzaamheden en werkprocessen van het beroep waarvoor hij wordt opgeleid.
  • De werkgever benoemt een deskundige praktijkopleider (ook wel: leermeester, werkbegeleider of stageopleider) die vakkennis en vaardigheden overdraagt en de studenten professioneel begeleidt en beoordeelt.
  • De werkgever is bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en levert op verzoek informatie zoals aanwezigheidsadministratie van de praktijkopleidingsplek, praktijktoetsen en praktijkbeoordelingen.
  • De organisatie gaat ermee akkoord dat zij in een openbaar register van leerbedrijven wordt opgenomen.


Op tijd subsidie aanvragen

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een organisatie maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is het een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van een opleiding verzorgt, krijgt per leerling maximaal € 2.700. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal weken begeleiding. Werkgevers konden voor het school- en studiejaar 2018-2019 tussen 2 juni tot en met 16 september 2019 om 17.00 uur een aanvraag indienen bij RVO.nl. Werkgevers die te laat zijn met hun aanvraag kunnen voor het afgelopen schooljaar geen subsidie meer ontvangen. Gelukkig gaan de plannen om te bezuinigen op de subsidieregeling niet door. Er is voor de begeleiding van leerlingen en studenten in ieder geval tot 2023 subsidie beschikbaar.