Ontwikkeling werknemers begint met een heldere opleidingsstrategie

26-07-2018

Een goede HR-strategie geeft richting aan het HR-beleid en draagt bij aan de doelstellingen van de organisatie. De opleidingsstrategie is hier een belangrijk onderdeel van. Centraal staat hoe de organisatie ervoor zorgt dat de juiste kennis en mensen in huis zijn voor het behalen van de organisatiedoelen. Gelukkig hoeft strategievorming niet ingewikkeld te zijn.

Duurzame inzetbaarheid als thema

Een belangrijk thema binnen de HR-strategie is duurzame inzetbaarheid: de kennis- en vaardigheidsontwikkeling van werknemers, zodat zij waarde blijven toevoegen en werkgevers de juiste mensen blijven vinden. Lange tijd bleek het moeilijk werknemers in beweging te krijgen. Inmiddels lukt het steeds beter om werkenden met hun eigen inzetbaarheid aan de gang te laten gaan met de nadruk op bij- en omscholing. De opleidingsstrategie begint met het formuleren van doelen en het stellen van vragen om daar vervolgens een aantal richtinggevende antwoorden op te geven.

Strategie nodigt uit tot handelen

Vragen stellen begint heel eenvoudig. Een voorbeeld is de groei van de omzet in de komende jaren. De volgende vragen komen dan aan bod:

  • Hoeveel mensen zijn er eigenlijk nodig om dat te realiseren?
  • Zijn die mensen beschikbaar?
  • Beschikken zij over de juiste kennis?
  • Hoeveel kost het om die kennis op peil te houden?
  • Hoe gaan we dat regelen?

De antwoorden leiden tot een strategie die best ingewikkeld kan worden, maar dan vooral bij beantwoording van de hoe-vraag. De uitvoering van opleidingsplannen vereist vaak specifieke deskundigheid en kan dus ingewikkeld zijn. 

De opleidingsstrategie mag verder nooit losstaan van de organisatiestrategie. In feite is het een uitwerking van de bedrijfsstrategie, net zoals een verkoopstrategie. Als uitgangspunt geldt dat de strategie tot handelen uitnodigt. Een organisatie die wil dat haar werknemers zich voortdurend ontwikkelen, moet haar werknemers prikkelen om zeer regelmatig stil te staan bij de vraag wat zij de afgelopen tijd hebben geleerd.