Werknemer met potentie kan alleen in de juiste omgeving doorgroeien

12-07-2018

Een werknemer met potentie heeft de juiste stimulans nodig om door te ontwikkelen. Dit betekent onder meer ruimte voor het leren van nieuwe taken en steun van de leidinggevende. Een belangrijk onderdeel van leiderschap is werknemers helpen groeien en ontwikkelen. Toch staat dit niet altijd hoog op de agenda staat en dat kan funest zijn voor de motivatie en ontwikkeling van werknemers.

Afgeleide leidinggevende is funest voor ontwikkeling

In de praktijk sturen leidinggevenden werknemers met potentie vaak op de volgende drie manieren aan:

  • Langzaam laten doven. Iemand die na jaren hard werken leidinggevende is geworden, wil deze positie graag behouden. Maar daardoor ligt zijn focus niet op het helpen ontwikkelen van werknemers uit zijn team, maar op het behouden en beschermen van zijn positie. Daardoor zal de potentie bij anderen langzaam doven.
  • Er gebeurt net niks. De leidinggevende wil werknemers helpen ontwikkelen, maar het staat niet op zijn agenda. Omdat de leidinggevende het te druk heeft, het niet belangrijk genoeg vindt of niet weet hoe hij het moet aanpakken, maakt de werknemer met potentie maar geen stappen. Terwijl hij die hulp wel nodig heeft om hogerop te komen, zeker van zijn eigen manager.
  • Potentie wordt bevestigd. De leidinggevende die werknemers met potentie helpt verbeteren, helpt bij hun ontwikkeling, zoekt naar mogelijkheden, tijd investeert in gesprekken, feedback geeft, ze betrekt bij interessante projecten en budget beschikbaar stelt voor coaching en training bevestigt iemands talent en potentie. Dat werkt motiverend en helpt werknemers hogerop.

Stagneert de ontwikkeling van een werknemer, dan kan het zijn dat zijn leidinggevende de eerste of tweede methode toepast. Zodra de leidinggevende dat beseft, kan hij de derde methode toepassen en werknemers boven zichzelf laten uitstijgen.