Tips om de opbrengsten van scholing concreet te maken

14-06-2018

Met investeringen in opleiding en ontwikkeling mikken organisaties op een hogere productiviteit, meer kennisuitwisseling of een hogere medewerkersbetrokkenheid. Toch blijft het lastig om de opbrengsten van scholing meetbaar te maken.

Resultaten vooraf bedenken

Een belangrijke voorwaarde voor succes is in ieder geval dat de directie en het management het met elkaar eens zijn over de ‘problemen’ die ze met opleiding en training willen oplossen. Zij stellen daarom vooraf vast welke resultaten ze willen boeken met scholing (bijvoorbeeld meer omzet, meer klanttevredenheid of minder personeelsverloop) en welke kennis, vaardigheden en gedragsverandering daarvoor nodig zijn.

Opleidingsbeleid regelmatig bespreken

Om het rendement van scholing te verhogen, moet de werkgever het opleidingsbeleid voortdurend evalueren en bijstellen. Een aantal tips daarvoor:

  • Leidinggevenden voeren regelmatig gesprekken met werknemers die een opleiding volgen. Het opleidingsplan is namelijk een ‘levend document’ dat er telkens bij wordt gepakt om te kijken of de opleiding aan de opleidingsdoelen voldoet.
  • In het opleidingsplan staat nauwkeurig de waarde beschreven van de nieuwe kennis voor de werkzaamheden en werkprocessen. Leidinggevenden moeten werknemers vervolgens ook de kans bieden om het geleerde toe te passen in de praktijk.
  • Werknemers feedback laten vragen van collega’s die een bepaalde opleiding eerder hebben gevolgd. Starters kunnen dan beter prioriteiten stellen (wat is belangrijk, wat niet?).
  • Leidinggevenden bespreken na afloop de ervaringen van werknemers die een opleiding hebben gevolgd en bepalen of extra scholing nodig is.