MOOC zorgt voor gratis online leren

17-05-2018

Zijn de kosten een reden om werknemers geen cursus of opleiding aan te bieden, dan bieden massive open online courses (MOOC’s) de oplossing. Dit zijn gratis online cursussen, beschikbaar voor iedereen op elk moment.

MOOC inzetbaar op verschillende manieren

Een groot voordeel van een MOOC is dat onderwijs toegankelijk wordt gemaakt voor een grote groep mensen. Iedereen kan zich inschrijven voor een cursus en kan de cursus gewoon vanuit huis volgen. Vaak worden deelnemers gestimuleerd om samen te leren en elkaar te helpen, ook wel bekend als social learning. Organisaties kiezen er ook vaak voor om een MOOC te combineren met een andere manier van leren, zoals via klassikale bijeenkomsten. Er is een ruim aanbod van MOOC’s dat blended learning mogelijk maakt, hoewel de cursussen ook op zichzelf staan.

Stimuleringsregeling helpt kwaliteit verbeteren

Het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zag enkele jaren terug als veel potentie in digitaal onderwijs en het vrijelijk beschikbaar stellen van lesmateriaal. Daarom is toen de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs in het leven geroepen. Sinds 2015 tot en met 2018 is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van open online onderwijs. De regeling is verlengd tot en met 2022, zodat het aanbod ook de komende jaren wordt verbeterd.