Ondersteuning bij het maken van beslissingen in coachingstraject

23-02-2018

Het verloop van een coachingstraject wordt mede bepaald door de manier van werken van een werknemer. Het is belangrijk dat de leidinggevende hiervan bewust is bij het begeleiden van een coachingstraject. Gedurende het proces helpt hij de werknemer bij het maken van verschillende beslissingen in plaats van oplossingen voor te kauwen. Dat besluitvormingsproces kent een aantal globale stappen.

De stappen van besluitvorming

  1. Een coachingstraject is bedoeld ter ondersteuning van werknemers bij hun ontwikkeling of bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Ongeacht het doel bevat elk coachingstraject een of meerdere beslissingsprocessen van een aantal stappen, waar de leidinggevende de werknemer bij kan ondersteunen:
  2. Het probleem of de situatie erkennen; bijvoorbeeld de situatie waarin de werknemer een nieuwe taak op zich gaat nemen.
  3. Gegevens verzamelen over het probleem of situatie; bijvoorbeeld wat de nieuwe taak inhoudt en hoe die zich verhoudt tot de huidige kennis en vaardigheden van de werknemer.
  4. Oplossing of vervolgstappen duidelijk formuleren; om de nieuwe taak eigen te maken, kan de werknemer bijvoorbeeld meelopen met een collega die de taak momenteel uitvoert of een cursus volgen.
  5. Mogelijke oplossingen inventariseren; wat is de uitwerking van de oplossing in de praktijk?
  6. Oplossingen toetsen; welke oplossing past het beste bij de situatie en de werknemer? Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de manier van leren van de werknemer en of de collega wel de aangewezen persoon is om de taak uit te leggen.
  7. Mening vormen; aan de hand van de vorige stappen zal de werknemer een voorkeur hebben voor een oplossing.
  8. Besluit nemen, aanpak en gevolgen uitwerken; als de werknemer heeft besloten welke oplossing of vervolgstap het beste voor hem is, spreekt hij met de leidinggevende af hoe hij het gaat aanpakken en wat dit betekent voor zijn huidige werk. Mogelijk moet hij andere taken afstoten of projecten uitstellen.