Zelfreflectie staat voorop bij het leervermogen van werknemers

23-02-2018

Leren is veranderen en dat is niet altijd even makkelijk. Sterker nog, onze hersenen houden in principe niet van verandering. Het kan daarom moeilijk zijn voor werknemer om iets nieuws op te pikken op het gebied van kennis of gedrag. Openstaan voor nieuwe kennis is echter onmisbaar voor de moderne werknemer, aangezien de markt complex is en continu verandert. Het leer- en verandervermogen van werknemers versterken begint bij zelfreflectie.

Discipline onmisbaar

Zodra werknemers regelmatig hun eigen gedrag onder de loep nemen ­- in bekende en nieuwe situaties - en hun sterke en zwakke punten op een rij hebben, kunnen ze hiervan leren en zichzelf verbeteren. Het vraagt wel discipline en doorzettingsvermogen om constant te letten op de eigen effectiviteit. Maar als dat lukt, is het voor de werknemer veel makkelijker om bijvoorbeeld out of the box te denken, zich in te leven in anderen, feedback te geven, te experimenteren of om onder druk te werken. Kortom, zelfreflectie staat aan de wieg van allerlei gedragsveranderingen.

Regelmatig in gesprek

Om de mate van zelfreflectie te vergroten, is een eerste stap voor de werknemer om een training te volgen over bijvoorbeeld het vergroten van het leervermogen. Net zo belangrijk is regelmatig feedback krijgen van de leidinggevende en gesprekken voeren over de toekomst. Zo blijft de werknemer scherp op de effectiviteit van zijn eigen gedrag.