Deadlines slim leren beheren

02-11-2023

Deadlines bewaken en beheren is een vak apart. In sommige organisaties is het overzicht met belangrijke data nog steeds op een planbord te vinden in de centrale werkruimte. Op zich overzichtelijk, maar het kent wel allerlei nadelen. Zo is het lastig om zo’n overzichtsschema up-to-date te houden, te archiveren of in een hybride werksituatie te raadplegen.

Software voor beheer van deadlines

Het missen van een deadline kan grote gevolgen hebben voor een project, taak of het werk in zijn algemeen. Met software zijn deadlines veel beter te beheren en bewaken. Enkele mogelijkheden:

  • herinneringen in een digitale (gedeelde) agenda;
  • een overzichtstabel in standaardprogramma’s als Excel of Word;
  • een to-dolijst in een notitie-app of -programma;
  • een speciale app voor het vastleggen en beheren van taken;
  • een projectmanagementprogramma.


Takenbeheerprogramma

Elke optie kent zowel voordelen als nadelen. Werknemers kunnen de eerste drie opties makkelijk gebruiken, terwijl de laatste twee meer werk en kennis vragen. Maar met de laatste twee opties zijn dan weer wel de beste automatische bewaking en het beheer van deadlines mogelijk. Een takenbeheerprogramma is de gulden middenweg: niet te moeilijk in gebruik en het bevat automatische bewakings- en beheermechanismen. Daar zijn talloze apps voor – zoals Asana en Zoho – maar ook het onderdeel Taken van Outlook en de Herinneringen in Google Agenda kunnen werknemers er prima voor inzetten.