Brainstormen: geef iedereen een kans

21-09-2023

In een brainstormsessie kunnen de beste ideeën en plannen ontstaan. De gedachten de vrije loop laten, kan de weg vrijmaken voor verbetering en verandering. Maar niet alle werknemers gaat dit even makkelijk af. De een is nu eenmaal mondiger dan de ander. Daar moet de leidinggevende dus aandacht aan besteden.

Zorg voor structuur

Zonder structuur brainstormen is niet zo verstandig. De kans bestaat dan dat het vrijelijk uitwisselen van ideeën uitmondt in chaotische taferelen. Het is ook mogelijk dat vooral de uitbundige en extraverte collega’s de overhand krijgen in het gesprek. Door iedereen om de beurt op een probleem of idee te laten reageren, krijgt de leidinggevende al snel een beeld van wie goede ideeën of bepaalde gedachten over dit onderwerp heeft. Ook wordt duidelijk wie er minder of juist meer bij betrokken zijn en erop willen reageren.

Introverte werknemers

Het is niet alleen belangrijk om structuur aan te brengen in een brainstormsessie, maar ook om iedereen aan bod te laten komen. Een goed idee of passende oplossing kan ook uit onverwachte hoek komen: juist van iemand die er niet direct bij betrokken is en een frisse kijk op de zaak heeft, of van een collega die niet voortdurend met zijn ideeën of meningen vooraan staat. De volgende technieken geven ook introverte werknemers de mogelijkheid – en dezelfde hoeveelheid tijd als de extraverte gesprekspartners – om hun zegje te doen:

  • Laat iedereen zijn eerste reactie op de kwestie op een vel papier noteren, plus overwegingen of argumenten. Spreek af dat iedereen het meldt als een genoteerd aspect tijdens de brainstorm ter sprake komt.
  • Laat de aantekeningen uitwisselen met andere deelnemers, bijvoorbeeld om te beginnen met de buurman of -vrouw. Die mag dan aanvullingen op de aantekeningen geven. Laat de velletjes net zo lang circuleren tot iedereen een bijdrage heeft geleverd. Zet de aantekeningen eventueel nog op de flip-over of in een mindmap.
  • Geef in een gespreksrondje iedereen kort de tijd om voor- of tegenargumenten, andere invalshoeken, standpunten of overwegingen te geven.