Geklaag: doe er iets mee!

07-09-2023

Klagen over het werk, collega's, leidinggevenden of de organisatie, iedereen doet het. Het kan een negatieve invloed hebben op de sfeer, de motivatie en de productiviteit. Toch kan klagen productief zijn, als het gebruikt wordt om naar een oplossing te zoeken en die ook in de praktijk te brengen.

Klaagsessie

Niemand wordt beter van geklaag als er verder niets met de gevoelens van ontevredenheid wordt gedaan. Klagen en mopperen kunnen dan zelfs bijzonder demotiverend werken voor werknemers. Een zorgvuldig georganiseerde klaagsessie kan echter een waardevolle bijdrage leveren aan veranderprocessen binnen de organisatie. De vraag is alleen: hoe? Om te beginnen is het belangrijk dat een leidinggevende de klachten van werknemers herkent en – als de klachten terecht zijn – ook érkent. Werknemers moeten in de klaagsessie daarom eerst de kans krijgen om hun ontevredenheid te uiten. Vervolgens moet de leidinggevende de klacht koppelen aan een visie. Dit kan hij bereiken door de werknemers vooraf te vragen om alvast na te denken over verbetermogelijkheden. Hij nodigt de werknemers dus uit om zelf oplossingen aan te dragen voor ervaren problemen.

Voordelen

Het betrekken van werknemers bij veranderprocessen in de organisatie via een klaagsessie heeft talloze voordelen. Werknemers ontdekken het belang van een assertieve houding: het heeft zin om ongenoegens te uiten, zolang dit constructief gebeurt. Ze leren ook hun ongenoegens te vertalen naar gewenste visies voor de toekomst. Daarnaast zien ze beter het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. Verder kunnen werknemers meer begrip opbrengen voor het feit dat grote veranderingen vaak stap voor stap komen. Ze reageren dan minder defensief op veranderingen, omdat de leidinggevende hun ongenoegen serieus neemt en hen actief betrekt bij het verandertraject.