Talenten slim managen

07-09-2023

Functiedifferentiatie bij talentmanagement vereist een zorgvuldige benadering. Het vraagt namelijk om een grondige analyse van functies en individuele capaciteiten. Daarnaast zijn er objectiviteit en transparantie in het proces nodig. Het doel is immers om een balans te vinden tussen de behoeften van de organisatie en de ambities en capaciteiten van de werknemers.

Functiedifferentiatie

Talentmanagement gaat over het beïnvloeden van gedrag door vooral te kijken naar individuele competenties. Daarbij moet niet de functie, maar de rol van een werknemer leidend zijn. Functiedifferentiatie is een onderdeel van talentmanagement. Iedere werknemer beschikt namelijk over andere talenten. Hierdoor kan ook de opleidingsbehoefte per persoon verschillen. Een leidinggevende kan bijvoorbeeld met een getalenteerde werknemer individueel afspreken dat hij een bepaalde training gaat volgen. Wel moet de leidinggevende ervoor zorgen dat dit bij de overige werknemers niet het gevoel oproept van een onrechtvaardige behandeling.

Individuele afspraken

Bij afspraken over het volgen van opleidingen en cursussen moet een leidinggevende dus goed nadenken of die voor alle werknemers geschikt zijn of alleen voor specifieke talenten. Ook moet hij bedenken of hij er een bepaalde prestatie tegenover moet zetten, hoe hij de gemaakte afspraken en prestaties gaat evalueren, en in hoeverre hij openheid over de individuele afspraken verschaft.