Inspelen op personeelstekort

24-08-2023

Personeelstekort is een uitdaging waar veel organisaties momenteel mee kampen. Het kan leiden tot een hogere werkdruk, lagere productiviteit en een verminderde klanttevredenheid. Er zijn gelukkig verschillende manieren om te voorkomen dat werknemers vertrekken, of het personeelstekort in ieder geval op te vangen. De leidinggevende speelt hierbij een belangrijke rol.

Tijdelijke oplossingen

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het zaak om enerzijds te anticiperen op het mogelijke vertrek van werknemers en anderzijds preventieve maatregelen te nemen om verloop in de organisatie te voorkomen. Een organisatie kan zich indekken tegen het vertrek van een werknemer door in beginsel dezelfde maatregelen te nemen die worden ingezet voor het opvangen van piekdrukte. In beide gevallen is er immers sprake van een gat in de personeelsbezetting. Om hier snel op in te kunnen spelen, kan de organisatie een ‘pool’ van ervaren flexibele krachten opbouwen die (desnoods tegen hogere kosten) snel kunnen bijspringen. Zo loopt de werkdruk voor de achterblijvers niet uit de hand.

Aandachtspunten

Tegelijkertijd helpt het enorm als de leidinggevende:

  • Prioriteiten stelt. In tijden van personeelstekort is het belangrijk om de taken en projecten te prioriteren. Welke taken zijn echt nodig voor de kernactiviteiten van de organisatie en welke kunnen tijdelijk worden uitgesteld of aangepast?
  • Taken delegeert en ontwikkeling stimuleert. Effectief delegeren en werknemers in staat stellen meer verantwoordelijkheid te nemen, komt ten goede aan de werkverdeling. Daarnaast kan het de ontwikkeling van vaardigheden stimuleren.
  • Flexibel is. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van de werknemers.
  • Ondersteuning biedt en begrip toont. Het geven van begeleiding, erkenning en waardering voor het harde werk kan de motivatie en betrokkenheid hoog houden.
  • Creatieve manieren vindt om de beschikbare middelen optimaal in te zetten, zoals het gebruiken van technologie, automatisering en efficiëntere processen.
  • Zelf rustig blijft. Dit kan helpen om een positieve werkomgeving te behouden.
  • Open en eerlijk communiceert over de situatie, verwachtingen en eventuele veranderingen in de werklast. Dit kan onzekerheid en frustratie bij werknemers verminderen.


Zorg voor meer uitdaging

Wil de leidinggevende zich ook op het behoud van werknemers richten? De kans dat dit lukt is groter als de werknemers kunnen meewerken aan nieuwe projecten en nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Misschien is het zelfs mogelijk om een deel van het takenpakket te wisselen met dat van een collega, of tijdelijk op een andere afdeling mee te draaien. Op deze manier raken werknemers minder snel verveeld in hun functie. Als een flexibele kracht (tijdelijk) een deel van het reguliere werk overpakt, worden de vaste krachten vrijgespeeld om nieuwe klussen op te pakken.