Voordelen van een generatiepact

04-05-2023

Oudere werknemers hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. Het is dus belangrijk dat zij op een gezonde en prettige manier blijven werken. Een generatiepact maakt het voor ouderen aantrekkelijk om minder te gaan werken, zonder dat ze dit flink in hun portemonnee of pensioenspaarpot voelen. Hoe werkt dit precies?

Jong en oud

Een generatiepact – ook wel solidariteitsregeling of vitaliteitsregeling genoemd – is een verzamelnaam voor maatregelen die ervoor zorgen dat oudere werknemers langer op een gezonde en prettige manier voor de organisatie kunnen blijven werken. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor jongeren op de arbeidsmarkt. Het gaat in feite om maatregelen waarbij een oudere werknemer de mogelijkheid krijgt om minder uren te gaan werken, zonder een evenredig deel van zijn salaris en/of pensioenopbouw in te leveren.

Oriëntatie

Voordat een organisatie een generatiepact kan invoeren worden verschillende fasen doorlopen. Hoe elke fase wordt ingevuld, hangt af van de organisatie en haar doelen. In de eerste fase gaat de organisatie informatie verzamelen. In deze oriëntatiefase gaat de organisatie als volgt te werk:

  • de wensen van de organisatie vaststellen;
  • nagaan in hoeverre een generatiepact hiervoor een effectieve uitkomst kan zijn;
  • de financiële gevolgen voor enkele relevante scenario’s in kaart brengen;
  • de randvoorwaarden inventariseren;
  • onderzoeken of er draagvlak is onder de belanghebbenden.


Het ontwerp

Geeft het bestuur groen licht, dan gaat een team waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd het generatiepact ontwerpen. In het ontwerp moeten een aantal scenario’s de revue passeren. Technische kennis op het gebied van fiscaliteit, arbeidsvoorwaarden en pensioen is ook nodig. Het is dus verstandig om een adviseur in te schakelen die de effecten van zulke scenario’s inzichtelijk kan maken. Het ontwerpdocument wordt uiteindelijk voorgelegd aan het bestuur.  

Implementatie

Is het ontwerp voor het generatiepact goedgekeurd, dan moet de organisatie een vertaalslag maken naar de praktijk. Dit vraagt om een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, de pensioenregeling en reglementen. In deze fase moet de organisatie ook de communicatieve en operationele processen inrichten. Leidinggevenden en andere betrokkenen worden bijgepraat, zodat zij antwoord kunnen geven op vragen van de werknemers. Ook weten ze dan wat ze administratief en praktisch moeten regelen voor deelname van een werknemer aan het generatiepact.

Communicatie

Natuurlijk moeten ook de werknemers nog over het generatiepact worden geïnformeerd. Vaak durven werknemers pas deel te nemen aan het generatiepact als het hun duidelijk wordt wat de consequenties zijn voor hun levensstijl. Ze zullen bijvoorbeeld willen weten of ze in hun huis kunnen blijven wonen, hun auto kunnen blijven rijden en hoe vaak ze nog op vakantie kunnen. Het is raadzaam om werknemers een persoonlijk gesprek met een financieel adviseur aan te bieden.