Werken aan amplitie

04-05-2023

Bij de behandeling van een ziekte ligt de focus op het verkleinen van het probleem en bij preventie zijn risico’s het mikpunt. Een organisatie kan echter ook focussen op het vergroten van kansen en groeimogelijkheden van werknemers. Deze aanpak heet amplitie.

Pijlers

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘ampliare’ en betekent versterken, vergroten of vermeerderen. Bij amplitie ligt de focus niet op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van klachten, maar op daaraan voorafgaande interventies. Er zijn vier pijlers waar amplitieve interventies zich op kunnen richten:

  • gezondheid: beweging, voeding en ontspanning;
  • bevlogenheid: vitaliteit, veerkracht, zelfvertrouwen en waardering;
  • zingeving, autonomie, succes en prestatie;
  • werkinrichting: regelruimte, werkvariatie en werkomstandigheden.

Investeren

Investeren in werknemers is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een organisatie. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, bevlogenheid, ‘medewerkerstevredenheid en werkgeluk verdienen dan ook veel meer aandacht van het management. Werken aan amplitie leidt tot meer werkplezier en motivatie, minder verzuim, meer productiviteit en innovatie, betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en een hogere omzet.

Werkwijze

Bij een preventieve werkwijze voeren leidinggevenden functioneringsgesprekken om te ontdekken welke kennis en vaardigheden de werknemers missen. Deze vullen ze aan via scholing. Bij een amplitieve werkwijze voeren leidinggevenden ontwikkelgesprekken om te ontdekken hoe werknemers beter tot hun recht kunnen komen en om hun inzetbaarheid te vergroten. Enkele voorbeelden om het amplitief denken van werknemers te faciliteren en te stimuleren:

  • Probeer ‘nudging’ om de werknemers een duwtje in de goede richting te geven. Denk hierbij aan gekleurde voetstappen van de voordeur naar de trap, zodat mensen gestimuleerd worden om vaker de trap te nemen dan de lift.
  • Voer regelmatig ontwikkelgesprekken met werknemers, zodat ze zich continu bewust blijven van de talenten die zij verder willen ontwikkelen of meer willen benutten.
  • Zorg voor verschillende werkplekken. Een stilteruimte en een belruimte zorgen er bijvoorbeeld voor dat werknemers gebruik kunnen maken van werkomgevingen die inspelen op verschillende typen werkzaamheden.