Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

04-05-2023

Steeds meer organisaties maken van diversiteit een speerpunt en vinden het belangrijk dat werknemers zich thuis voelen. Een organisatie die écht werk wil maken van inclusie, moet eerst zien te achterhalen wat er bij de werknemers speelt. Om hierachter te komen, kan de organisatie de omstandigheden en behoeften van de werknemers peilen door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Begrippen

De begrippen diversiteit en inclusie zijn op verschillende manieren te interpreteren. Onder diversiteit kan worden verstaan ‘alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen’, en of die verschillen vertegenwoordigd zijn in de organisatie. Denk hierbij aan zichtbare kenmerken (zoals geslacht, leeftijd en etnisch-culturele achtergrond), maar ook aan minder zichtbare persoonskenmerken (zoals seksuele oriëntatie en karakter). Inclusie is de manier waarop een organisatie verschillen tussen mensen beter kan laten werken. In een inclusieve organisatie worden verschillen gewaardeerd en benut, hebben mensen het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn en dat ze erbij horen.

Onderzoek

Organisaties stellen vaak midden in de samenleving te staan, maar dat blijkt niet altijd uit hun personeelsbestand en -beleid. Om een inclusieve organisatie te creëren, is het belangrijk dat de werknemers in alle vrijheid kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben op het werk, en wat hun arbeidsomstandigheden momenteel zijn. Geeft een werknemer aan uitsluiting te ervaren, dan is het goed om door te vragen en te ontdekken hoe dit komt. Het is ook belangrijk om te vragen wie voor die uitsluiting zorgt: externe relaties, managers en/of collega’s?

MTO

Voor een grote deelname aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is het goed om vooraf aan te kondigen dat de resultaten serieus worden genomen en dat met elkaar gewerkt zal worden aan eventuele oplossingen. Concrete vragen die de organisatie aan de werknemers kan stellen rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op het werk zijn:

  • Wat betekent diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid voor jou?
  • Hoe ervaar je de diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen de organisatie persoonlijk?
  • Op welke manieren ontbreekt diversiteit en/of inclusie en gelijkwaardigheid volgens jou binnen de organisatie? Wat zie je als mogelijke oorzaak/oorzaken daarvan?
  • Heb je weleens te maken gehad met uitsluiting binnen de organisatie?
  • Voel je je gehoord en gezien op het werk?
  • Wat heb je persoonlijk nodig om je thuis te voelen op het werk?