Mogelijkheden van de 55-plusser beter benutten

23-03-2023

De krapte op de arbeidsmarkt is een steeds groter probleem aan het worden. Het is daarom extra belangrijk om het verloop in de organisatie te beperken. In de praktijk blijkt dat veel organisaties zich nog steeds richten op jongere werknemers. Dat is zonde, want 55-plussers kunnen een aanwinst zijn voor een organisatie. Menig werkgever kan profiteren van de kennis, kunde en vaardigheden van deze oudere werknemers.


Uitgangspunten HR-beleid

  • De inzet van oudere werknemers moet een belangrijke plaats krijgen in het HR-beleid van organisaties. Een werkgever kan rekening houden met de volgende uitgangspunten bij het opstellen van HR-beleid om het speelveld voor ouderen en jongeren meer gelijk te trekken:
  • Werkgevers moeten zich er bewust van zijn dat bijvoorbeeld iets niet begrijpen (op bijvoorbeeld IT-vlak) of overspannen raken, niet alleen een probleem is van ouderen.
  • Een relatief groot deel van het opleidingsbudget komt nu terecht bij werknemers tot 55 jaar. Door het geld beter te verdelen en oudere werknemers te stimuleren opleidingen te volgen, motiveert een werkgever deze werknemers en kunnen ze succesvol blijven functioneren.
  • Een individuele aanpak met aandacht voor de eigen mogelijkheden werkt voor elke leeftijdscategorie het beste, dus ook bij 55-plussers. Door de ervaring en betrokkenheid expliciet te maken, kan motivatie voor vernieuwing ontstaan.


Maatregelen voor duurzame inzetbaarheid


In het HR-beleid moet een werkgever ook extra aandacht geven aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. De volgende maatregelen kunnen ervoor zorgen dat een werknemer een positieve bijdrage blijft leveren aan de organisatie:
  • Door oudere en jongere werknemers aan elkaar te koppelen, komt een organisatie tot een win-winsituatie. De oudere werknemer kan zich door de coachende rol nog verder ontwikkelen. De jongere werknemer krijgt kennis mee en kan tegelijkertijd zijn ideeën bespreken.
  • De oudere werknemer wil misschien nog wel een carrièreswitch maken. Voor een organisatie die bepaalde vacatures niet ingevuld krijgt, zou het interessant kunnen zijn om een groep oudere werknemers hiervoor op te leiden.
  • Promotie van een 55-plusser. Zo komt er een werknemer met veel werk- en levenservaring op een nieuwe positie terecht. Vaak heeft zo’n ervaren werknemer ook een wat groter netwerk dan de jongere werknemer.
  • Demotie van een oudere werknemer. Er zijn genoeg oudere werknemers die tegen het einde van hun loopbaan nog graag willen werken, maar meer werkvreugde halen uit een andere minder uitdagende functie.
  • Veranderen van de functioneringsgesprekken. Werknemers van jong tot oud ervaren functioneringsgesprekken vaak als weinig motiverend. Er gaan dan ook al jaren stemmen op voor een andere wijze van erkenning en waardering en het continu blijven investeren in de arbeidsrelatie via goede gesprekken op het werk. Kijk eens naar de mogelijkheden.