Online leren en ontwikkelen heeft de toekomst

23-03-2023

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat organisaties versneld moesten overstappen op online functionaliteiten. Het gevolg is dat ook scholing van werknemers steeds meer online plaatsvindt. Dit houdt wel in dat de traditionele werk- en leermodelen vaak niet meer voldoen. Waar moet een werkgever op letten als hij overschakelt op online leren en ontwikkelen?

Nieuwe kennis

De opkomst van de online wereld zorgde er al voor dat het verlangen van mensen om ‘on demand’ te leren, werd versterkt. Daarnaast moeten de opleidingsprogramma’s van organisaties rekening houden met de behoeften, vaardigheden en verschillende leerverwachtingen van verschillende generaties. Hoe kunnen organisaties zulke uitgebreide opleidingsmethoden organiseren en volledig integreren in de werkroutine, om zo werknemers te helpen nieuwe kennis te behouden en dagelijks toe te passen?

Tips voor scholing

Om de scholingsactiviteiten (zowel fysiek als online) van een organisatie te laten slagen, moet een werkgever rekening houden met de volgende punten:

  • Bied lesstof in overzichtelijke hoeveelheden aan. Drie korte sessies zijn beter dan één lange, meer complexe sessie.
  • Een werkgever die leren serieus neemt, biedt praktische ondersteuning aan leidinggevenden door ervoor te zorgen dat zij korte, gerichte opleidingen kunnen geven, zonder dat dit veel tijd in beslag neemt.
  • Stimuleer werknemers om het geleerde te herhalen en elke dag nieuwe vaardigheden te oefenen.
  • Plan genoeg ruimte in tussen de leersessies. Deze ruimte is het moment waarop de hersenen de nieuwe lesstof in het geheugen vastleggen.
  • Spoor leidinggevenden aan om trainingssessies te versterken.